Over de Bibliotheek

Landelijk gecertificeerd

Bibliotheek Helmond-Peel is in 2005 ontstaan uit een fusie van de bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren in het zuidoosten van Brabant.

Bibliotheek Helmond-Peel deelt kennis met jou!

Bibliotheek Helmond-Peel heeft in de regio 4 bibliotheekvestigingen en 45 Bibliotheken op School (BoS). Daarnaast worden onder andere leesbevorderingsprojecten voor kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd en voortgezet onderwijs uitgevoerd. Bibliotheek Helmond-Peel organiseert een succesvol programma van informatieve lezingen en educatieve activiteiten. Bibliotheek Helmond-Peel heeft een werkgebied van ongeveer 159.000 inwoners.

Bibliotheek Helmond-Peel
Bibliotheek Helmond-Peel presenteerde in januari 2017 haar beleidsplan voor de toekomst. Voor de periode tot 2020 vertelt de bibliotheek in 20 pagina’s haar eigen verhaal. Een verhaal dat, vanwege de veranderingen die momenteel plaatsvinden, een open einde heeft, en daardoor een stevige uitdaging is die toekomst waar te maken. Het beleidsplan is getiteld "Beleidsplan Richting 2020".  
Omdat de omstandigheden in de toekomst zullen veranderen, is het beleidsplan niet te gedetailleerd. Details staan er genoeg in begrotingen, activiteitenplannen, jaarrekeningen van de bibliotheek:
Jaarrekening 2019 (pdf)
Jaarverslag 2019 (pdf) 
Activiteitenplan 2020 (pdf)
• Activiteitenplan 2021 (pdf)
Stichting Bibliotheek Helmond-Peel (pdf)


Bibliotheek landelijk gecertificeerd

Certificering openbare bibliotheken

Bibliotheek Helmond-Peel voldoet aan de landelijke norm voor certificering van openbare bibliotheken. Daarmee is de bibliotheek voor de periode tot en met 2019 landelijk gecertificeerd.De landelijke certificering is bedoeld om de kwaliteit en de professie van het bibliotheekwerk te vergroten; tijdens het onderzoek zijn voldoende aanknopingspunten gevonden om de komende jaren te (blijven) streven naar een verdere verbetering van de organisatie en de dienstverlening van de bibliotheek.


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Bibliotheek Helmond – Peel heeft al jaren een zogenaamde ANBI – status. Dit houdt in dat de bibliotheek gebruik kan maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen, giften en energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s bestaat sinds 2012 een extra giftenaftrek. Giften aan bijvoorbeeld Bibliotheek Helmond – Peel worden vanuit het beleid van de Belastingdienst dan ook gestimuleerd!