Beleidsplan 2021-2025

Bibliotheek Helmond-Peel - motor van een vaardige samenleving

De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting komt; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de Bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke samenleving.

Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn.

In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. Elke bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers. 

Samen werken aan de bibliotheek van de toekomst

Interview met Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Helmond-Peel

De Bibliotheek Helmond-Peel presenteerde in oktober 2021 haar nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025. Een plan dat in samenspraak met medewerkers, lokale samenwerkingspartners en gemeenten tot stand kwam.

Naar aanleiding van dit nieuwe beleidsplan stelden we directeur-bestuurder Robin Verleisdonk een aantal vragen.

Lees het hele interview

Lancering van het beleidsplan

Maandag 18 oktober waren de locaties van de Bibliotheek Helmond-Peel gesloten. Op die dag kwamen alle medewerkers samen voor een inspirerende organisatiedag, waarop ook het beleidsplan werd gepresenteerd. De waarden 'Pro-actief', 'Samenwerken' en 'Klantgericht' staan centraal. Wil je meer weten over hoe wij werken aan de bibliotheek van de toekomst? 

Lees het in het beleidsplan