Privacyverklaring

Met persoonsgegevens die we als de Bibliotheek Helmond-Peel nodig hebben om onze collectie en services optimaal te kunnen aanbieden en waar nodig te verbeteren, gaan we heel zorgvuldig om. Wij willen dat hier geen onduidelijkheid over bestaat want het gaat tenslotte toch om jouw privacy.

1.  
De Bibliotheek Helmond-Peel legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de Bibliotheek. Ook wordt, indien gewenst, voor u ter inzage de leenhistorie bewaard.

2.  
De Bibliotheek Helmond-Peel is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.  
De Bibliotheek Helmond-Peel gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleinden die hiermee niet te verenigen en deelt uw gegevens alleen met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de leenovereenkomst.
Er kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

4.  
Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Uitgebreide privacyverklaring (pdf)

Contactformulier privacy


Functionaris Gegevensbescherming (extern)

Michiel Wilhelm  
michiel.wilhelm@privacyanders.nl
Tel: 06-22117967