Raad van Toezicht

Met het oog op nieuwe kansen voor de organisatie en het snel kunnen reageren op nieuwe uitdagingen heeft het bestuur van de Bibliotheek Helmond-Peel besloten om met ingang van 1 juni 2020 over te gaan op een Raad-van-Toezicht-model met een directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel bestaat uit onderstaande personen:

Dhr. B. Verlijsdonk
Mevr. D. Koolen – Goossens
Dhr. H. Garretsen
Dhr. R. Fleuren
Dhr. B. Gerritsma

Communicatie met de raad van toezicht: Postbus 727, 5700 AS Helmond

of telefonisch via de directeur-bestuurder
de heer R. Verleisdonk tel. 0492-522220
r.verleisdonk@bibliotheekhelmondpeel.nl