Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht past bij de eisen van deze tijd en maakt meer ondernemerschap mogelijk voor de Bibliotheek. 

De leden van de Raad adviseren over toekomstig beleid en denken mee over de positionering en nieuwe kansen van de organisatie. Ook controleert de Raad begroting, jaarrekening en jaarverslag. 

Wij stellen onze Raad van Toezicht graag aan je voor:

Berry Verlijsdonk

Berry Verlijsdonk is geboren en getogen Helmonder en begaan met deze mooie stad en haar regio. Hij komt in het dagelijks leven als partner van een adviesbureau regelmatig in contact met de overheidswereld. De ervaringen die hij daarin op doet zet hij graag in om de positie van de Bibliotheek Helmond-Peel in onze samenleving te laten meegroeien met de eisen en wensen van de toekomst. De Bibliotheek is voor veel mensen té belangrijk om dat aan het toeval over te laten.

Ik help waar ik kan om de Bibliotheek een lang en gezond leven te geven, midden in de samenleving.

— Berry Verlijsdonk, Partner Adviesbureau

Functies en nevenfuncties:
 • Directeur-partner Raadhuis Advies BV Helmond
 • Partner Trifaire BV Helmond
 • Voorzitter Stichting Oblige

Nathalie Peijs

Een van de belangrijkste drijfveren voor Nathalie Peijs is het bestrijden van kansongelijkheid. Ze gelooft erin dat om gelijkheid te bevorderen ongelijk behandelen nodig is. En daarin heeft de bibliotheek een belangrijke rol, weet ze uit eigen ervaring. Nathalie is in het dagelijks leven zelfstandig adviseur en werkt al bijna haar hele werkzame leven voor diverse overheidsorganisaties. Ze zet haar kennis, ervaring en netwerk graag in om de bibliotheek uit te bouwen tot een van de belangrijkste organisaties te maken op de gebieden kennisdeling, ontmoeting en (digi)taalontwikkeling.

De bibliotheek hoort op alle fronten één van de meest aantrekkelijke plekken van onze stad en regio te zijn, laagdrempelig, waar iedereen welkom is en inspiratie kan opdoen.

— Nathalie Peijs, Strateeg en beleidsontwikkelaar

Functies en nevenfuncties:
 • Zelfstandig bestuursadviseur/strateeg/beleidsontwikkelaar, bij organisatie- en adviesbureau eNPé 
 • Bestuurslid PvdA Helmond
 • Bestuurslid Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond

 

Lynn Schlink

Lynn is voorleeskampioen, zittenblijver, moeder, ex-topsporter en Arbeid- & Organisatiepsycholoog en sinds september 2022 toegevoegd aan de Raad van Toezicht. Ze woont in Someren en is daar regelmatig met haar kinderen in de bibliotheek te vinden. Ze is gek op voorlezen en haar lievelingsboek is 'De gebroeders Leeuwenhart' van Astrid Lindgren. In haar huidige rol als Chief of Staff werkt ze dagelijks aan de ontwikkeling van leiders, management teams en organisatie.

Ik kijk er naar uit om met mijn ervaring bij te dragen aan de doelstellingen van de Bibliotheek Helmond-Peel en in het bijzonder aan een plek waar je 'samen jezelf kunt zijn'. 

— Lynn Schlink, Arbeid- & Organisatiepsycholoog

Functie
 • Chief of Staff bij ASML

Bert Gerritsma

Als voormalig controller in het voortgezet onderwijs vindt Bert een sterke doorgaande leerlijn met veel aandacht voor taalontwikkeling belangrijk. Verder vindt hij het van belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De uitdagingen voor de bibliotheek zijn groot gezien de technologische ontwikkelingen in een tijd met krimpende budgetten door een terugtrekkende overheid. De complexiteit van de maatschappij verhindert een grote groep mensen om zelfredzaam te participeren in de samenleving.

Het met partners zorgen dat mensen zelf redzaam worden is een opdracht voor de bibliotheek. Ik wil graag helpen om bij te dragen aan een ‘inclusieve’ maatschappij waarin iedereen meedoet.

— Bert Gerritsma, voormalig Controller Voortgezet Onderwijs

Functies en nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsstichting Kans & Kleur (Wijchen)
 • Lid Raad van Toezicht Qliq Primair Onderwijs
 • Penningmeester Stichting Struikroven (landelijk)
 • Penningmeester Stichting INclusion (landelijk)
 • Financieel adviseur Villa Vrolijk BV (gehandicaptenzorg Amsterdam)

 

Henk Garretsen

Henk Garretsen is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Vanuit zijn functie vindt hij de bibliotheek heel erg belangrijk voor taalontwikkeling en voor kennisdeling en ontmoeting, ook voor anderstaligen! Als kind kwam Henk al in de bibliotheek aan de Markt in Helmond.

Ik vind het een eer om als lid van de RvT een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze bibliotheek.

— Henk Garretsen, Emeritus-hoogleraar

Functies en nevenfuncties:
 • Lid Gezondheidsraad
 • Lid Missieteam Leefstijl en leefomgeving Health-Holland, Top Sector Life Sciences & Health
 • Voorzitter Kennisplatform Preventie, VWS
 • Voorzitter ZonMw Centrale Commissie Preventieprogramma en ZonMw Expertisecommissie Zintuiglijk gehandicapten, vicevoorzitter ZonMw commissie Actieprogramma Grip op Onbegrip, lid Bezwaarschriftencommissie NWO/ZonMw
 • Lid Sectorplancommissie Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, OCW
 • Voorzitter erkenningscommissie gehandicaptenzorg, Vilans
 • Voorzitter erkenningscommissie ouderenzorg, Vilans
 • Voorzitter Werkgroep Monitoring Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek
 • Voorzitter Raad van Toezicht, NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
 • Lid Raad van Toezicht, Trimbos-instituut
 • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Helmond-Peel

Taakverdeling Raad van Toezicht

Berry Verlijsdonk – voorzitter

Nathalie Peijs - vice-voorzitter, secretaris

Commissies

Commissie Kwaliteit en Innovatie: Nathalie Peijs en Lynn Schlink

Audit commissie: Bert Gerritsma en Nathalie Peijs

Remuneratiecommissie: Berry Verlijsdonk en Henk Garretsen


Rooster van Aftreden

Waarom is een aftreedrooster belangrijk? Continuïteit is belangrijk. Daarom willen we als organisatie vermijden dat te veel Raad van Toezicht leden gelijktijdig aftreden.

De Raad van Toezicht hanteert het volgende rooster van aftreden: 

Bert Gerritsma -  per 1 juni 2028

Henk Garretsen -  per 1 juni 2028

Nathalie Peijs - per 1 september 2026

Lynn Schlink - per 1 september 2026

Berry Verlijsdonk - per 1 juni 2027Vragen of ideeën?

Communicatie met de Raad van Toezicht is mogelijk via:

Bibliotheek Helmond-Peel, t.a.v. Raad van Toezicht, Postbus 727, 5700 AS Helmond.

Contact opnemen kan ook via mail of telefonisch, gericht aan het secretariaat van de Raad van Toezicht door te mailen naar raadvantoezicht@bibliotheekhelmondpeel.nl of te bellen naar 0492 52 22 20.