Visie/Missie

Beleidsplan 2013-2018 (pdf)

Bibliotheek Helmond-Peel draagt bij aan de individuele ontwikkeling van mensen en ondersteunt hun deelname aan de samenleving; zij brengt mensen, bronnen en organisaties samen en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van vaardigheden als lezen, mediawijsheid en kennisverwerving.

Bibliotheek Helmond-Peel deelt kennis met jou!

 

De bibliotheek heeft op basis van actuele ontwikkelingen, haar missie herijkt en haar visie bepaald voor de beleidsperiode 2017-2020. In haar missie wil de bibliotheek uitdragen dat alle mensen welkom zijn, alle mensen echt mee tellen. In de bibliotheek kunnen mensen zich ontwikkelen en vindt eenieder manieren om te participeren in de maatschappij. In deze missie is de bibliotheek een netwerkpartner, een actieve maatschappelijke organisatie die zich beweegt op het vlak waar mensen, organisaties en kennis met elkaar worden verbonden. De missie van de bibliotheek is om een unieke plek te zijn waar alle mensen uit Asten, Deurne, Helmond en Someren terecht kunnen.

In de visie wordt gedroomd waar de bibliotheek in de toekomst (2020) naar op reis gaat en welke positie zij wil innemen. Een expeditie waarin wordt gezocht en gewerkt aan een belangrijke functie voor klanten, inwoners en samenwerkingspartners. Een droom waarin de bibliotheek een huiskamer is voor dorp en stad, waar handen ineen worden geslagen, hulp wordt geboden en waar creatief met taal, kennis en informatie wordt omgegaan.

Onze waarden

De belangrijkste kernwaarden, waar de bibliotheek zich richting 2020 door laat leiden, zijn:

PROFESSIONEEL: we hebben kennis van zaken met betrekking tot de producten, diensten en activiteiten die we aanbieden, we hebben deskundig personeel, en gaan uit van meetbare resultaten.
INSPIREREND: we creƫren een bruisende ontmoetingsplek waar maatschappelijke meerwaarde wordt bereikt, waar wordt ontwikkeld, geƫxperimenteerd en gefaciliteerd.
TOEGANKELIJK: we zijn zichtbaar en bereikbaar voor iedereen, zowel fysiek als digitaal. We zijn onpartijdig: iedereen ongeacht afkomst, geslacht en/of levensovertuiging is welkom.