Leesoffensief Brabant

Gepubliceerd op: 3 mei 2021 09:44

De leesvaardigheid van kinderen holt achteruit. Daarom komen de Brabantse Bibliotheken samen met Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen met een actieplan: het Leesoffensief Brabant.

Doel: alle Brabantse jongeren geletterd

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen achteruit holt. Zo scoort 24% van de 15-jarigen onvoldoende op leesvaardigheid. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie en leidt tot een tweedeling in onze samenleving. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid zijn hoog: alleen al in Brabant zo’n € 176 miljoen per jaar. De Brabantse Bibliotheken komen daarom samen met Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen met een actieplan: het Leesoffensief Brabant.

Donderdag 22 april was de online aftrap van het Leesoffensief Brabant. Bijna 200 vertegenwoordigers van andere Brabantse Bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant gingen samen in gesprek met als doel:

  • Alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs laten beginnen;
  • De leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroten; 
  • Alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs laten komen.

Kinderopvang, onderwijs en bibliotheken samen voor leesplezier!

Alle partners in de keten – ouders, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, bibliotheek, gemeente, provincie en landelijke partijen gaan samen voor lezen!

Wil je meer weten?

  • Lees het manifest van het Leesoffensief Brabant of kijk op www.leesoffensiefbrabant.nl
  • Aansluiten bij het Leesoffensief Brabant kan nog steeds. Wil jouw organisatie meer informatie of aansluiten bij het Leesoffensief? Neem contact op met Marijke Joosten, Manager Jeugd en Educatie van de Bibliotheek Helmond-Peel.

Frank Lammers is ambassadeur van het Leesoffensief Brabant

Frank Lammers, vervolgbijeenkomst HBO

Frank Lammers, vervolgbijeenkomst MBO