Jaarverslag: uitnodigend en altijd in verbinding met mensen

Gepubliceerd op: 3 april 2024 09:53

Voor de Bibliotheek Helmond-Peel was 2023 een jaar waarin de bibliotheken letterlijk groeiden en veranderden. Met de opening van twee nieuwe multifunctionele bibliotheken in Asten en Deurne en een intensievere samenwerking met de scholen in Deurne kon de bibliotheek ook dit jaar haar dienstverlening verder uitbreiden.

Het is al langer duidelijk dat je in de bibliotheek voor meer zaken terechtkunt dan het lenen van boeken. De Bibliotheek Helmond-Peel beweegt mee met de tijd en speelt in op maatschappelijke uitdagingen. Zo is de bibliotheek een onmisbare schakel in het versterken van de basisvaardigheden van mensen. Een nieuwe abonnementenstructuur voor de basisscholen zorgt ervoor dat ook het educatieve aanbod van de bibliotheek toekomstbestendig is en er meer kwaliteit geboden kan worden door de leesmediacoaches van de bibliotheek.

Meer in verbinding met mensen

De herwaardering van de bibliotheek en de groeiende verbinding met de inwoners is zichtbaar in de stijgende leden- en bezoekersaantallen en het toenemende aantal activiteiten en deelnemers. Het aantal bezoekers in alle bibliotheken is toegenomen. In totaal gingen we van 211.473 bezoekers in 2022 naar 255.583 bezoekers in 2023. Het aantal bibliotheekleden steeg van 31.833 in 2022 naar 35.660 in 2023.

Blijven ontwikkelen

Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder, geeft aan dat de bibliotheek vooral een uitnodigende plek wil zijn, waarbij zij altijd in verbinding staan met mensen: “Bibliotheken zorgen ervoor dat mensen kunnen blijven meedoen in de snel veranderende maatschappij, maar bibliotheken zijn ook fijne en vrijblijvende ontmoetingsplekken. We willen er zijn voor onze bibliotheekleden, maar ook voor mensen die geen abonnement willen maar ons opzoeken voor het volgen van een digitale cursus of voor kinderen die in hun vakantie willen deelnemen aan leuke en leerzame activiteiten. We zetten daarom extra in op het vergroten van het bereik van onze activiteiten. De bibliotheek moet het mogelijk maken dat iedereen in Helmond, Deurne, Asten en Someren zichzelf een leven lang kan ontwikkelen.”

Jaarverslag

In ons jaarverslag 2023 leest u meer over onder andere de opening van de twee bibliotheken, het succes van activiteiten als de Living Library en Blikkie 2.0.

Open het jaarverslag