Expositie Praktijkschool Helmond

Gepubliceerd op: 4 juli 2023 09:14

Vanaf 7 juli is er een nieuwe expositie te bezichtigen op de 2e etage van Bibliotheek Helmond. Deze expositie is gerealiseerd door leerlingen uit het 5e jaar van Praktijkschool Helmond. Dit jaar hebben alle leerlingen gewerkt aan de hand van een zelfgekozen thema.

De gekozen thema’s zijn tijdens de lessen besproken en er is samen met docenten nagedacht over de vorm van het werk. Wat betekent het thema? Welke materialen en technieken zijn ter beschikking? Hoe ga je hier op een veilige manier mee te werk? Wat wil je maken? Is het (technisch) uitvoerbaar? Heeft het werk kwaliteit? Iedere leerling is hier op zijn eigen manier mee aan de slag gegaan. De ene leerling neemt zijn thema letterlijk en de andere leerling geeft het werk zelfs een diepere betekenis.

Overigens is bij de totstandkoming van de werkstukken ook de nadruk gelegd op andere (arbeids)competenties, die de leerlingen in hun stage (en latere werk) en in de toekomst nodig hebben:

• Samenwerken/overleggen (collegialiteit)
• Ethisch en integer handelen
• Instructies en procedures op een veilige manier opvolgen
• Plannen/organiseren
• Kwaliteit leveren
• Verantwoordelijkheid nemen
• Maar ook om kunnen gaan met verandering, druk en tegenslag.
 

Bij het werkstuk vind je een poster waar extra informatie op te vinden is met betrekking tot het thema of de maker van het werk. De expositie is tot juni 2024 vrij te bezichtigen. Wij nodigen je van harte uit om deze fantastische werken te komen bewonderen.