Leesoffensief Helmond is van start

Gepubliceerd op: 19 juli 2022 11:21

Door covid-19 zijn bij jonge kinderen, leerlingen en jongeren in Helmond op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak achterstanden ontstaan. Met het leesoffensief pakken we gezamenlijk deze achterstanden aan en werken we aan een positieve leescultuur in de klas!

Wat is het leesoffensief?

Het college van B&W van de Gemeente Helmond heeft ervoor gekozen om NPO-middelen de komende 2,5 jaar in te zetten op de brede leesontwikkeling. Het hoofddoel is dat alle kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen, dat de leesvaardigheid en leesmotivatie van scholieren aantoonbaar vergroot wordt en dat alle jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten.

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning zorgt in samenwerking met Bibliotheek Helmond-Peel voor de vormgeving en uitvoering van het leesoffensief voor de Gemeente Helmond en omgeving.

Wat levert het op?

Na 2,5 jaar is het concept de Bibliotheek op school dermate goed geĆÆntegreerd in zowel leesbevordering als leeseducatie dat het concept op een duurzame manier verder kan met een samenhangende integrale aanpak van de verschillende bouwstenen die nauw op elkaar aansluiten:

  • Een merkbare - en meetbare groei positieve leescultuur (keuze x leesroutine x reactie/interactie x monitoren) met de landelijke leesmonitor.
  • Kennis bij de teams van de achtergronden van evidence en practice based leesonderwijs en de middelen en didactische vaardigheden om dit te vertalen naar de praktijk.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied remediĆ«rende en ondersteunende activiteiten en omgaan met verschillen.
  • Professionalisering van leerteams en een duurzame ontwikkeling van leernetwerken.
  • Verbinding van het leesaanbod op kinderopvang, school en bibliotheek naar de thuissituatie.
  • Meetbare groei op de door de deelnemende organisaties en scholen gebruikte gestandaardiseerde meetinstrumenten voor lezen en woordenschat.

Aanpak

Aanmelden?

Interesse in deelname aan het leesoffensief of wil je meer weten? Meld je aan via onderstaande knop voor een vrijblijvend gesprek.

Aanmelden


Samenwerking

Het leesoffensief Helmond is een samenwerking tussen Bibliotheek Helmond-Peel, Gemeente Helmond, BCO onderwijsadvies, kinderopvang en scholen.