Dit gaan we samen doen!

Gepubliceerd op: 24 april 2023 11:39

Leesmediacoach Loes Lemmens is geïnterviewd door Stichting Lezen. Ruim een jaar werkt Loes Lemmens bij de Bibliotheek Helmond-Peel. Loes vertelt over de samenwerking met pabo De Kempel.

Vertel eens over de samenwerking met de pabo De Kempel

Afgelopen twee jaar is met behulp van de subsidieregeling vanuit Kunst van Lezen een samenwerking opgezet. Die samenwerking eindigt nu niet, die wordt nu juist bestendigd, we willen de visie en aanpak van 'de Bibliotheek op school' (dBos) structureel een plek geven in het pabocurriculum. We zijn bezig een doorgaande lijn op te zetten en te behouden! De doorgaande lijn heeft als doel om de toekomstige leerkrachten kennis te laten maken met het concept de Bibliotheek op school en ook docenten op de pabo vertrouwd maken met het concept van dBos.

We laten hen het hoe en waarom van de Bibliotheek op school zien en ervaren. In het eerste jaar op de pabo leggen we de studenten uit wat het concept dBos inhoudt en koppelen we het aan de stage. Bij de Bibliotheek Helmond-Peel werken we met ruim 98% van alle basisscholen in de regio samen, dus studenten komen op hun stage als vanzelf de Bibliotheek op school tegen. In het tweede jaar gaan we dieper op de inhoud in met een bibliotheekbezoek en een vijftal workshops die we gezamenlijk geven, pabo én bibliotheek. Het derde leerjaar is nog in ontwikkeling, in het vierde leerjaar wordt de cursus 'Open Boek' als minor aangeboden zodat studenten als leescoördinator kunnen afstuderen.

Dat klinkt mooi zeg! Wat zijn nu volgens jou de succesfactoren?

Het werkt goed omdat we het samen doen, pabo en bibliotheek. We voelen het gezamenlijk belang en investeren er ook gezamenlijk in. We maken gebruik van elkaars deskundigheid bij het werken aan onze gezamenlijke doelstelling. We hebben een werkgroep met pabo-docenten en mensen van de bibliotheek. Er heerst een algemeen gevoeld belang: ‘Dit gaan we samen doen!’ En dat werkt. De bevlogenheid van docenten is erg hoog, dat helpt ook. Niet elke student wordt blij van lezen dus die proberen we te overtuigen, we maken het belang van lezen duidelijk bij hen. Ook is er een leesclub met studenten. Dat werkt ook goed. 

Heb ik iets nog iets niet gevraagd, dat je wel wilde vertellen?

Het is mooi om te zien dat er een nieuwe generatie leerkrachten opgeleid wordt, dat we daar echte leesbevorderaars van proberen te maken. We zijn bezig aan een structurele samenwerking, als je mij over een poos opnieuw interviewt hoop ik je te vertellen dat we nog steeds samenwerken en dat we nog meer goede dingen voor elkaar gekregen hebben!