Nieuw convenant in de strijd tegen laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 14 september 2022 19:19

Vandaag (14 september) tekenen 6 regionale organisaties een convenant tegen laaggeletterdheid. Omdat het belangrijk is voor het welzijn en welbevinden van iedereen om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom werken Gemeente Asten, Gemeente Someren, Onis Welzijn, ROC Ter AA, Stichting Lezen & Schrijven en Bibliotheek Helmond-Peel samen in een lokaal actieplan om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat in Asten en Someren 12% van de bevolking laaggeletterd is, dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat mensen vanwege beperkte vaardigheden in lezen, schrijven, rekenen en digitale zaken, niet volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij. Laaggeletterdheid kan oorzaak zijn van veel soorten problemen, bijvoorbeeld:
• in de thuissituatie (kinderen onvoldoende kunnen begeleiden);
• financieel (rekeningen niet kunnen betalen)
• op het werk (veiligheidsinstructies niet kunnen lezen, moeilijker een baan vinden en behouden)
• gezondheid (bijsluiters niet kunnen lezen, minder gezond voelen). 

Omdat het belangrijk is voor het welzijn en welbevinden van iedereen om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij, hebben diverse regionale organisaties die met dit thema bezig zijn in Asten en Someren besloten samen te werken in een lokaal actieplan om laaggeletterdheid tegen te gaan.   

De samenwerkingspartners zijn:
- Gemeente Asten
- Gemeente Someren
- Bibliotheek Helmond-Peel
- Onis Welzijn
- ROC Ter AA
- Stichting Lezen & Schrijven

Doel convenant
Personen die met hun niveau in taal, rekenen of digitale vaardigheden niet voldoende mee kunnen doen in de maatschappij, in staat stellen wel mee te gaan doen. Hierbij richten we ons zowel op mensen die Nederlands als eerste taal hebben als op mensen voor wie Nederlands de tweede taal is.   

Onder het hoofddoel vallen vier subdoelen:
1. Bespreekbaar maken van laaggeletterdheid
2. Mensen die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden vinden en toeleiden naar opleidingen
3. Voorkomen van problemen met taal, rekenen of digitale vaardigheden
4. Cursussen en begeleiding aanbieden 

Hoe we deze doelstellingen willen gaan bereiken komt ieder jaar in een jaarplan te staan. Taken en verantwoordelijkheden samenwerkingspartners 
Alle partners:
- zijn actief in het herkennen en toeleiden van de doelgroep naar aanbod;
- zijn actief in het toeleiden van organisaties naar de workshop Presentatie aanpak laaggeletterdheid (PAL);
- ondersteunen mede de promotie en communicatie;
- Geven samen invulling van de week van het Lezen en schrijven.

Gemeente: voert de regie over het bestrijden van laaggeletterdheid in Asten en Someren, waarbij het lokale actieplan laaggeletterdheid als basis geldt.
Bibliotheek Helmond-Peel: organiseert en/of faciliteert ontmoeting, kennisdeling en verbinding voor laaggeletterden, vrijwilligers of professionals in de vorm van cursussen en spreekuren op het gebied van digitale basisvaardigheden voor laaggeletterden.
Onis Welzijn: voert informele taalondersteuning uit die bestaat uit het verbinden en begeleiden van taalvrijwilligers, taalondersteuners en taalvragers.
ROC Ter AA:
- maakt het formeel taalaanbod voor laaggeletterden lokaal toegankelijk;
- ondersteunt en begeleidt taalambassadeurs en vrijwilligers. 
Stichting Lezen & Schrijven: Ondersteunt en adviseert bij de aanpak laaggeletterdheid.   

Lokaal actieplan 
- Ieder jaar stellen de convenantpartners een lokaal actieplan  op. In dit plan worden de activiteiten omschreven en er is een begroting in opgenomen.
- Elk jaar wordt het jaarplan geëvalueerd. Deze informatie dient als input voor het volgende jaarplan.
- Het jaarplan wordt in de colleges van gemeente Asten en Someren voor 1 december vastgesteld.