50.000 euro voor idee Literaire Speeltuin

Gepubliceerd op: 3 juli 2019 14:19

Vandaag, 3 juli 2019, werd in Bibliotheek Helmond een cheque ter waarde van €50.000,- overhandigd door Wethouder Erik de Vries van de Gemeente Helmond aan de initiatiefnemers van de Literaire Speeltuin in het Burgemeester Geukerspark in Helmond.

De Literaire Speeltuin

Met een Literaire Speeltuin wordt een uniek concept bedoeld; een spannende en verleidelijke speeltuin die jong en oud nieuwsgierig maakt naar boeken, taal, literatuur en hen ook de Bibliotheek inlokt. In een aantrekkelijke omgeving kan de Literaire Speeltuin uitgroeien tot een bezienswaardigheid waar mensen graag naar toe gaan en waar beleving en sfeer belangrijke uitgangspunten zijn. Een plek in het centrum van Helmond om te spelen. Een park dat door de gemeente wordt voorzien van een bruisende herontwikkeling. Een aangrenzende Bibliotheek met aandacht voor taal en literaire aspiraties. Ingrediënten genoeg om kinderen, ouders, opa´s en oma´s een welkome, inspirerende en warme ontmoetingsplek en speelplek te geven in het hartje van
de stad.

Werkgroep

De Literaire Speeltuin is een idee van Bibliotheek Helmond – Peel. De voorbereidende werkgroep Linda Haverkamp (Helmond Marketing), Hans Smits (Speeltuin Leonardus), Ruud Hakvoort (Bibliotheek Helmond-Peel) met ondersteuning van de Gemeente Helmond, startte al in 2017 met het maken van plannen. In 2018 zijn meer partijen, zoals de basisscholen in het centrum, bij dit plan betrokken. Partners waar de werkgroep zich mee heeft verbonden zijn o.a. Basisschool Silvester Bernadette, Basisschool de Vuurvogel en de VVV Helmond.
De gemeente Helmond ondersteunt nu ook financieel dit initiatief, dat past bij haar ambitie voor een kindvriendelijke stad. De streefdatum voor de realisatie van de Literaire Speeltuin is 2020.

Kindvriendelijke stad

De speeltuin draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Ook is de speeltuin een samenwerkingspartner voor andere organisaties zoals peuterspeelzalen, kinder- jeugd- en jongerenwerk, buiten- en naschoolse opvang, scholen, bibliotheek, welzijnswerk, ouderen, instellingen voor mensen met een functionele beperking en verzorgingstehuizen.
Het idee van de Literaire Speeltuin past binnen het Centrumperspectief van de gemeente Helmond 2030. Realisatie van de Literaire Speeltuin in het Burgemeester Geukerspark in Helmond is uniek voor Nederland; een dergelijke nieuwe, kwalitatief hoogwaardige en gewoon leuke ontmoetingsplek voor kinderen in Helmond wordt een voorbeeld voor de rest van het land.

Kosten

Afhankelijk van de omvang van de Literaire Speeltuin is in een plan een investeringsbegroting voor de eerste start opgenomen. Bij het ontwerp wordt veel aandacht besteed aan het design van een omvangrijk speelobject in de vorm van een open geslagen boek (200 / 300 m2 groot). Dit wordt voor de bezoekers een centrale eyecatcher en kan worden ingezet als icoon van de “Literary Playground” in Helmond. De raming van de kosten van deze eerste start komt neer op ca. € 175.000.

Eerste ontwerp en beeldvorming

Op verzoek van de werkgroep is in 2018 een eerste voorlopig schetsontwerp gemaakt voor de Literaire Speeltuin. Over dit ontwerp wordt in 2019 volop de dialoog aangegaan, met direct betrokkenen en belanghebbenden en ook met name met de kinderen zelf; de bibliotheek zal
de ontmoeting met kinderen gaan organiseren om hen vroegtijdig te laten meedenken over hun nieuwe speeltuin (design thinking).

Aanmoedigingsprijs

De Literaire Speeltuin mag zich officieel proeftuin noemen. De bibliotheek ontving een cheque van € 10.000,- euro om het project het aankomend jaar verder vorm te kunnen geven. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.
De gemeente Helmond ondersteunt de Literaire Speeltuin met €50.000,-. Verder wordt gezocht naar sponsoren, mogelijk een crowdfunding actie e.d. om de speeltuin in 2020 te kunnen realiseren.

Contact

Voor vragen en opmerkingen rondom de Literaire Speeltuin neem contact op met:
T +31 (0)492 522 220
E info@bibliotheekhelmondpeel.nl