Convenant

In het convenant is afgesproken dat de samenwerkingspartners samen optrekken in de aanpak van laaggeletterdheid in onze arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

Regionale aanpak laaggeletterdheid
In de Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een convenant opgesteld, dat door ruim 40 samenwerkingspartners is ondertekend.
In het convenant is afgesproken dat zij samen optrekken in de aanpak van laaggeletterdheid in onze arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Er vinden al allerlei activiteiten en projecten plaats om laaggeletterdheid te bestrijden. Vanuit het convenant worden diverse activiteiten verbonden die iedere partij kan aanbieden, om zo een betere samenhang en sluitende aanpak te krijgen. Zo waren er al verschillende minisymposia voor professionals uit de regio over laaggeletterdheid. Een ander belangrijk onderdeel is workshops waarin professionals worden getraind laaggeletterdheid (eerder) te herkennen, bespreekbaar te maken en mensen door te verwijzen.

‘Ik ben ontzettend blij dat zoveel partners willen aansluiten’, zegt onderwijswethouder De Leeuw van de Gemeente Helmond. ‘Want alleen door samenwerking kunnen we het taboe rond laaggeletterdheid doorbreken en zorgen voor voldoende opleidingsmogelijkheden voor laaggeletterden.’

Partners convenant
Gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Asten, Someren, Helmond en Laarbeek, Bibliotheek Helmond-Peel, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek De Lage Beemden, Cubiss, GGD Brabant-Zuidoost, Hogeschool de Kempel, Lions Club – Gewest Helmond, Lions Club – Peelland, Rotaryclub, Servicepunt Leren en Werken, Platform JIJWIJ – Samen in geboortezorg, Stichting Lezen en Schrijven, Rabobank Helmond, Stichting Leergeld, Stichting Beter Lezen en Schrijven, SWV Helmond-Peelland VO, Atlant Groep, Stichting SMO Helmond, Stichting JiBB, Vierbinden, Stichting MEE Zuidoost-Brabant, Onis Welzijn, Stichting Super Sociaal, Stichting ABC, Volksuniversiteit Helmond, Werkgeversplein, Stichting de Zorgboog, UWV, Elkerliek ziekenhuis, ROC ter Aa, LEVgroep.

Taalhuis
Een onderdeel van de aanpak tegen laaggeletterheid is het opzetten van een Taalhuis. Een Taalhuis is een plek waar laaggeletterden, maar ook de aanbieders en doorverwijzers, elkaar kunnen vinden, informatie kunnen opdoen en uitwisselen en antwoorden vinden op vele vragen. Naast een fysieke plek is het Taalhuis ook vooral een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen die aan het thema Laaggeletterdheid werken.
Hel Taalhuis Helmond is een samenwerking tussen Bibliotheek Helmond, Gemeente Helmond, LEVgroep, ROC ter AA, Senzer en Stichting Lezen en Schrijven