Vacature directeur-bestuurder

Bibliotheek Helmond-Peel, verbinder van mensen en kennis, zoekt een nieuwe directeur-bestuurder.

De Bibliotheek Helmond-Peel is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren in het zuidoosten van Brabant. Er zijn vier Bibliotheekvestigingen en 45 Bibliotheken op School. En er is een nauwe samenwerking met het Consultatiebureau en de Kinderopvang. Het werkgebied omvat circa 160.000 inwoners. Er zijn bijna 31.000 leden. In 2018 leenden zij samen 735.000 materialen en waren er 265.000 bezoekers. De organisatie heeft 42 medewerkers en een variabel aantal vrijwilligers. De Bibliotheek ontwikkelt zich de laatste jaren van een traditionele Bibliotheek naar een organisatie met een brede maatschappelijke en educatieve functie. Het huidige meerjarenbeleidsplan loopt af in 2020. Op dit moment vindt een grondige verkenning plaats wat de beste toekomstige rol kan zijn voor de Bibliotheek in deze regio. Dit zal leiden tot een nieuwe koers en verdere doorontwikkeling naar een vraaggerichte innovatieve organisatie. Vanuit de verkenning lijkt het erop dat de organisatie zich zal gaan richten op het verbinden van mensen en kennis op de terreinen positieve gezondheid, community vorming, educatie en werk/participatie.

Besturingsmodel

Tegelijk met een overgang naar een nieuwe koers is er een wijziging van het besturingsmodel gaande. Het huidige bestuur heeft besloten over te gaan naar een raad van toezicht-model. De nieuwe directeur krijgt vanaf de start de rol en bevoegdheden van een directeur-bestuurder. Binnen afzienbare tijd vindt de feitelijke overgang plaats. Vanaf dan is de directeur-bestuurder op grond van het directiestatuut van de Bibliotheek Helmond Peel en de Code Cultural Governance, eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiële prestaties van de Bibliotheek. De raad van toezicht houdt op afstand toezicht op het beleid en de ontwikkeling van de organisatie en heeft een adviserende functie richting de directeur-bestuurder.

Werkgebied

De Peel-regio kenmerkt zich door wonen, werken en recreëren. Elk van de gemeenten heeft haar eigen karakter, mogelijkheden en uitdagingen, van stad tot platteland. Behalve ouderen wonen er relatief veel gezinnen met kinderen in het gebied. Ook zien we veel jonge, startende gezinnen en minder welvarende 50-plussers. In het werkgebied komt veel laaggeletterdheid voor. Het gebied is onderdeel van de Brainport-regio, één van de meest prominente en innovatieve hightech centra van Europa. Daardoor is er een sterke toename van inwoners en bedrijven. De regionale samenleving wordt complexer door internationalisering, technologische ontwikkelingen, de invloed van sociale media, toename van het aantal informatie- en communicatiebronnen en een toenemende druk op de arbeidsmarkt. Er ontstaat een tweedeling tussen mensen die zich deze ontwikkelingen makkelijk eigen maken en mensen die moeite hebben deze ontwikkelingen bij te houden en daardoor buiten de boot dreigen te vallen. Het is belangrijk dat inwoners toegang blijven houden tot betrouwbare informatie, op een onafhankelijke en veilige plek, waar zij zich kunnen blijven informeren, ontwikkelen en laten inspireren. Hier ligt een wezenlijke rol voor de Bibliotheek.

Organisatie

De Bibliotheek is een vrijplaats voor ontwikkeling, waar je verrast en uitgedaagd wordt. De Bibliotheek Helmond-Peel wil graag dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Dat doet zij door hen te stimuleren een leven lang te leren en door op een laagdrempelige manier, betrouwbare en onafhankelijke informatie ter beschikking te stellen. Maar ook door praktische hulp te bieden of door ontmoetingen te organiseren en groepen te verbinden. Gemeenten willen graag dat de Bibliotheek op een goede manier invulling geeft aan haar nieuwe maatschappelijke rol. De Bibliotheek is daarvoor de ideale partner, omdat alle leeftijds- en doelgroepen er vrije toegang hebben.

In de slimste regio van Nederland wil de Bibliotheek Helmond-Peel, samen met partners en opdrachtgevers, zorgen voor de verbinding tussen mensen en organisaties, zodat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving en een leven lang kan blijven leren.

Opdracht aan de directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder sta je middenin de samenleving en weet je wat er speelt in de omgeving. Je hebt een sterke visie op de maatschappelijke rol van de Bibliotheek als spil in de samenleving. Vanuit een blik naar buiten vertaal je actuele thema’s in de samenleving naar de Bibliotheek. Op basis van de huidige verkenning ontwikkel je een heldere koers en vertaalt deze in een meerjarenbeleidsplan voor de organisatie. Je geeft samen met je mensen invulling aan de gevraagde nieuwe ontwikkelingen. Door een heldere profilering weet je de Bibliotheek meer herkenbaarheid en zichtbaarheid te geven. Je zorgt dat de organisatie in lijn is en blijft met de nieuwe koers, zodat zij ook op de lange termijn slagvaardig, vitaal en financieel gezond blijft. Je stimuleert talentontwikkeling en biedt medewerkers daarvoor het vertrouwen en de ruimte. In balans met de maatschappelijke opdracht weet je als cultureel en maatschappelijk ondernemer extra inkomsten te genereren voor de organisatie. Om de doelen van de Bibliotheek Helmond-Peel te realiseren zoek je samenwerking met de gemeenten, samenwerkingspartners en bedrijven in het werkgebied.

Profiel

Je bent een echte innovator, die weet te vernieuwen en tegelijk de kern van de Bibliotheek, in haar betrouwbare en onafhankelijke rol, koestert en bewaakt. Je bent een inspirerend leider en hebt ervaring met veranderprocessen en transities. Je creëert een lerende omgeving en daagt medewerkers en teams uit om zich te ontwikkelen. Zelf ben je daarin het voorbeeld. Zo weet je het beste uit jezelf en de onderlinge samenwerking te halen. Je hebt een luisterend oor en oog voor je omgeving. Je bent een sterke bruggenbouwer, kent het politieke krachtenveld, schakelt alert tussen verschillende belangen met behoud van focus. Je bent een ondernemer met lef, die buiten de gebaande paden durft te treden, samenwerkingsverbanden aangaat en partijen verbindt.

Persoonlijkheid

Een inspirerende persoonlijkheid die energie brengt in de werkomgeving. Krijgt zelf energie van het behalen van resultaten en heeft een passie voor (persoonlijke)ontwikkeling. Heeft een groot hart en is maatschappelijk betrokken. Open en toegankelijk. Helder in communicatie. Kan ideeën vertellen en vertalen. Wordt blij van innovatie en ontwikkeling. Kan knopen doorhakken. Ziet altijd kansen en mogelijkheden. Creëert focus. Een geboren netwerker die actief naar samenwerking zoekt.

Functie-eisen/kennis en vaardigheden

• HBO+/WO-opleiding op het gebied van organisatie en management en/of marketing
• Kennis van en ervaring met visieontwikkeling en positionering
• Ervaring met het vormgeven en realiseren van verandertrajecten
• Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en bedrijfseconomische processen
• Een inspirerend leider met een coachende stijl
• Innovatief en ondernemend, gericht op concrete resultaten
• Heeft zich bewezen in het aangaan van samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven
• Ervaring met het leiden van een organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving
• Affiniteit met de maatschappelijke opdracht van de Bibliotheek
• Kennis van en ervaring met de Cultural Governance Code
• De functie vraagt om flexibele inzet en werken in de avonduren (vergaderingen en netwerken)

Competenties

• Visie en leiderschap
• Ondernemend
• Inspirerend
• Lerend vermogen
• Omgevingsbewustzijn
• Verbindend vermogen
• Samenwerken
• Creatief & Innovatief
• Markt- en klantgericht
• Resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 13, zie het functieprofiel in de bijlage. Het salaris is minimaal € 70.880,- en maximaal € 86.148,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. We starten met een jaarcontract. Het is onze intentie een langdurige verbinding aan te gaan.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Marja Lensink, partner/senior HR-consultant bij MATT Talent. Het streven is om de functie in te vullen per september 2019. Om de selectie tijdig af te kunnen ronden wordt daarom een strakke planning gehanteerd. Houd rekening met de volgende planning:
• Voorselectiegesprekken door Marja Lensink op 25 en 26 maart.
• De 1e en 2e ronde gesprekken met een selectiecommissie op respectievelijk 4 en 8 april. Op basis van hun selectie gaan benoembare kandidaten naar de volgende ronde.
• Gesprek adviescommissie (een delegatie vanuit de medewerkers) op 11 april.
Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

Reageren

Met vragen kun je terecht bij Marja Lensink van MATT Talent, die deze procedure ondersteunt. Je kunt haar bereiken op 06 - 20366997. Als je wilt reageren op deze vacature, stuur dan je CV en motivatie voor 22 maart 2019 naar marja.lensink@matt-talent.nl