Taalpunt Asten en Someren

Het Taalpunt is een plek waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met de Nederlandse taal. Met iedereen bedoelen we mensen met een taalvraag, maar ook professionals en vrijwilligers. Het Taalpunt is ook dé plek als je digitale vaardigheden, zoals internetten, e-mailen, downloaden, wilt leren. Je kunt bij het Taalpunt terecht voor informatie, advies, verwijzing, begeleiding en opleiding. Je vindt het Taalpunt in Bibliotheek Asten en in Bibliotheek Someren.

Aanmelden
Iedereen die zijn taal wil verbeteren kan zich bij het Taalpunt aanmelden.
Dit kan tijdens de openingstijden van bibliotheek Asten of Bibliotheek Someren.
Er wordt dan contact opgenomen voor een intakegesprek.
Samen met de vrijwilliger wordt er dan gekeken wat nodig is om de Nederlandse taal te verbeteren.
Deelname is gratis.

Digitale vaardigheden
Heb je vragen over het werken op een computer of tablet? Wil je je weg vinden op het internet? Er zijn in de Bibliotheek digitale spreekuren en `klik&tik: het internet op` cursussen.
Kijk in de agenda voor meer informatie.
Voor meer informatie of aanmelden, ga naar Bibliotheek Asten of Bibliotheek Someren.

Boeken
Het Taalpunt biedt lees- en oefenboeken, films, luisterboeken.
De boeken kun je in de Bibliotheek gratis lezen.
Als je lid bent van de Bibliotheek kun je ze ook lenen om thuis te lezen.

Samenwerkingsverband
Het Taalpunt is een samenwerking tussen de gemeente Asten, gemeente Someren, ROC ter AA, Onis Welzijn, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Helmond-Peel.
Op woensdag 28 februari 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend.
Lees hier het verslag.


1,3 miljoen mensen worstelen met taal

Het lijkt vanzelfsprekend om goed Nederlands te kunnen lezen, schrijven en spreken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar hebben veel problemen met lezen en schrijven. In Asten en Someren gaat het om 11 tot 13% van de inwoners die hiermee worstelen. Het kost hen veel moeite om een brief of e-mail te schrijven, de post te lezen, een formulier in te vullen of een treinkaartje te kopen. Wat voor veel mensen heel normaal is, is voor hen een grote belemmering in het dagelijks leven.