Zaken doen met de e-overheid: dat kan in de Bibliotheek

Wil je zaken doen met de e-overheid dan kun je gebruikmaken van veilige computers met internet in de bibliotheken van Asten, Deurne, Helmond en Someren. Bijvoorbeeld wanneer je via de online omgeving van de Belastingdienst aangifte wilt doen of toeslagen aanvragen. Deze service is ook gratis als je geen lid bent van de Bibliotheek Helmond-Peel. Je kunt hiervoor terecht bij de klantenservice balie in de bibliotheek.

Veilig online in de Bibliotheek
Al onze computers voldoen aan de (informatie)beveiligingseisen die de overheid heeft opgesteld voor zaken doen met de e-overheid in de bibliotheek.

Meer weten of leren? De Bibliotheek helpt!

De Bibliotheek Helmond-Peel biedt gratis digitale hulp en basiscursussen internet voor iedereen die wil leren om zelf beter om te gaan met het internet.
Bij voldoende aanmeldingen start de cursus Digisterker: werken met de e-overheid in de Bibliotheek. Dit is een gratis cursus met 3 bijeenkomsten: leren omgaan met de e-overheid. We vragen alleen een bijdrage van 10 euro voor het cursusboek.

Wil je reageren of heb je aanvullingen op dit overzicht ? Of heb je andere vragen over de Bibliotheek en de e-overheid? Stuur dan een e-mail aan onze accountmanager digitale bibliotheek.

Digisterker: leer omgaan met de e-overheid

Hulp bij het invullen van formulieren in de gemeenten Asten, Deurne, Helmond, Someren

Diverse maatschappelijke organisaties in onze gemeenten bieden gratis of tegen een kleine vergoeding hulp aan voor bepaalde doelgroepen. Op deze pagina bieden wij een overzicht per gemeente.

Helmond

Voor hulp bij het invullen van formulieren of thuisadministratie zijn in de gemeente Helmond diverse maatschappelijke organisaties actief:

  • VBOH voor senioren  een initiatief van (ouderen)bonden PVGE, KBO Brabant en de PCOB

De VBOH (Verenigde Bonden Overleg Helmond) biedt hulp bij Belastingaangifte, Clientondersteuners en Vrijwilliger ouderenondersteuners. Als je de hulp wilt inroepen van VBOH wend je dan tot het secretariaat van de VBOH: 0492-792392 of info@vboh.nl. 

  • Formulierenbrigade – Sociale minima Helmond

De formulierenbrigade is voor sociale minima in Helmond. Als inwoner van Helmond kunt u terecht voor hulp bij (het invullen van) formulieren en het op orde brengen van uw thuisadministratie.

Daarnaast kan door middel van een voorzieningencheck gekeken worden naar regelingen en voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft.  Wil je een afspraak maken voor het spreekuur of anmelden voor hulp bij thuisadministratie of bij financiële problemen, dan kun je contact opnemen met: Centraal Kantoor LEVgroep,tel. (0492) 59 89 89 of fbhelmond@levgroep.nl 

Formulierenhulp Asten

Hulp nodig bij het invullen van formulieren? De Formulierenbrigade van Onis Welzijn helpt. Inwoners van Asten en Someren met een laag inkomen die moeite hebben met het invullen van een formulier kunnen bij Onis Welzijn terecht bij het inloopspreekuur of een afspraak maken.

Belangenbehartiging door KBO Asten-Ommel
u kunt bij de KBO Asten-Ommel terecht voor een luisterend oor, een goed advies of praktische hulp. Ouderenadviseurs kunnen helpen bij zaken op het gebied van mobiliteit, zorg (wmo), wonen en participatie. Er is een klussendienst en belastinginvulhulp. 

Hulp in Deurne

De Cratosvrienden in Deurne bieden een helpdesk waar allerlei vragen op financieel, administratief en algemeen organisatorisch gebied gesteld kunnen worden.

In Deurne zijn 9 KBO afdelingen. KBO Kring Deurne is in de Deurnese dorpen en wijken actief als belangenbehartiger, zowel individueel als collectief. Voor individuele leden zijn er ouderen- en belastingadviseurs.

Formulierenhulp in Someren

De Formulierenbrigade van Onis Welzijn helpt bij het invullen van papieren. Inwoners van Asten en Someren met een laag inkomen die moeite hebben met het invullen van een formulier, kunnen bij Onis terecht bij het inloopspreekuur of een afspraak maken.

Advies en ondersteuning bij regelingen en voorzieningen door KBO Kring Someren.
Ben je 50 jaar of ouder en heb je behoefte aan een gesprek of administratieve ondersteuning? Of wil je informatie en advies over diverse gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen en ondersteuning bij het aanvragen daarvan? Roep dan de hulp in van cliëntondersteuners/vrijwillige ouderenadviseurs/thuisadministatie van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).

De hulp van de ouderenadviseurs/cliëntondersteuners/thuisadministratie is gratis en is bedoeld voor alle ouderen woonachtig in de gemeente Someren.