Woon je in Helmond?

Hulp bij belastingaangifte in Helmond. Voor hulp bij aangifte zijn in de gemeente Helmond diverse maatschappelijke organisaties actief.

Hulp bij aangifte door VBOH voor senioren een initiatief van (ouderen)bonden PVGE-KBO Brabant en dePCOB

De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen.
In Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige belastinginvullers. Gehanteerd wordt de inkomensgrens die ook geldt voor de zorgtoeslag. Dat betekent voor alleenstaanden een inkomen tot € 35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag maximaal € 50.000.
Als je de hulp wilt inroepen van VBOH belastinghulp wend je dan tot het secretariaat van de VBOH: 0492-792392 of info@vboh.nl. De kosten zijn €12,00 per huishouden.

Formulierenbrigade – Sociale minima Helmond

De formulierenbrigade is voor sociale minima in Helmond. De kosten per huishouden: gratis

Er is een tijdelijk Formulierenbrigade Inkomstenbelasting aangifte spreekuur. Afspraak kan o.a. worden ingepland via receptie van de LEVgroep: 0492-598989.

Formulieren worden ingevuld door speciaal getrainde vrijwilligers op het gebied van IB aangifte van de Formulierenbrigade.

Naar de afspraak moet u een aantal gegevens meenemen, zodat u op een goede manier geholpen wordt bij het invullen van het aangiftebiljet. Er zijn een aantal gegevens die u altijd mee moet nemen. Andere gegevens zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Met behulp van onderstaande lijst kun je bepalen welke gegevens je mee moet brengen.

Je moet in ieder geval meenemen:

* DigiD (gebruikersnaam + wachtwoord beide partners)
* Geldig legitimatiebewijs
* BSN van de kinderen
* Voorlopige aanslag 2019
* Alle jaaropgaven van inkomsten 2019 (SVB/UWV/Werkgever enz.)
* Alle jaaropgaven/saldo-overzichten van spaar- en betaalrekeningen van banken per 1-1-2020

Indien van toepassing:

- Bankafschriften m.b.t. ontvangen/betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor (vroegere) partner of kind
- In geval van een eigen woning (WOZ waarde 2019/openstaande hypotheek + rente)
- Aftrekposten (bv ziektekosten die niet vergoed werden, tandarts, fysiotherapie enz.)
- Reiskosten woning-werk (openbaar vervoersverklaring)
- Studiekosten, kennisgeving DUO (studiefinanciering)
- Dieetverklaring afgegeven door medicus/diëtiste

Voor leden van de FNV
Voor onze gemeenten is in Helmond (Geseldonk) een van de locaties van de FNV Belastingservice.