Belastingaangifte doen in de Bibliotheek

Rond 1 maart krijg je bericht van de Belastingdienst over de belastingaangifte. Je moet vóór 1 mei aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dat gaat via de online omgeving van de Belastingdienst.Wil je zelf aangifte doen, maar heb je thuis geen (veilige) computer of internet? Kom dan naar de Bibliotheek in Asten, Deurne, Helmond of Someren. Hier kun je voor je aangifte voor de inkomstenbelasting of om toeslagen aan te vragen gratis een computer gebruiken. Ook kun je hier gratis je belastingaangifte printen. Deze service is voor iedereen, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek Helmond-Peel. Je kunt hiervoor terecht bij de klantenservice balie in de bibliotheek.

Hulp bij aangifte in de gemeenten Asten, Deurne, Helmond, Someren

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? 
Dan kun je onder andere terecht bij één van de belastingconsulenten van de Belastingdienst bij de Belastingwinkel in Eindhoven. Wanneer je lid bent van één van de ouderenbonden kun je in veel gevallen ook bij hen terecht voor de belastingaangifte. Ook andere maatschappelijke organisaties bieden hulp voor specifieke doelgroepen.

Hulp van een belastingconsulent van de Belastingdienst
Voor hulp van een belastingconsulent moet je een afspraak maken via de BelastingTelefoon telefoonnummer 0800-0543. Bereikbaar maandag t/m donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.Het bezoekadres is Karel de Grotelaan 4 te Eindhoven. (Vanaf 2017 niet meer bij de Stadswinkel in Helmond!)

Diverse maatschappelijke organisaties in onze gemeenten bieden hulp gratis of tegen een kleine vergoeding aan voor bepaalde doelgroepen. Op deze pagina bieden wij een overzicht per gemeente.

Voor onze gemeenten is in Helmond (Geseldonk) een van de locaties van de FNV Belastingservice. Deze is alleen voor leden van de FNV.

Hulp bij aangifte in Helmond

Voor hulp bij aangifte zijn in de gemeente Helmond diverse maatschappelijke organisaties actief:

  • Hulp bij aangifte door VBOH voor senioren  een initiatief van (ouderen)bonden PVGE-KBO Brabant en dePCOB

De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen. In Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige belastinginvullers. Gehanteerd wordt de inkomensgrens die ook geldt voor de zorgtoeslag. Dat betekent voor alleenstaanden een inkomen tot € 35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag maximaal € 50.000. Als je de hulp wilt inroepen van VBOH belastinghulp wend je dan tot het secretariaat van de VBOH: 0492-792392 of info@vboh.nl. De kosten zijn €12,00 per huishouden.

  • Formulierenbrigade – Sociale minima Helmond

De formulierenbrigade is voor sociale minima in Helmond. De kosten per huishouden: gratis

Er is een tijdelijk Formulierenbrigade Inkomstenbelasting aangifte spreekuur. Afspraak kan o.a. worden ingepland via receptie van de LEVgroep: 0492-598989.
Formulieren worden ingevuld door speciaal getrainde vrijwilligers op het gebied van IB aangifte van de Formulierenbrigade.

Naar de afspraak moet u een aantal gegevens meenemen, zodat u op een goede manier geholpen wordt bij het invullen van het aangiftebiljet. Er zijn een aantal gegevens die u altijd mee moet nemen. Andere gegevens zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Met behulp van onderstaande lijst kun je bepalen welke gegevens je mee moet brengen.

Je moet in ieder geval meenemen:
* DigiD (gebruikersnaam + wachtwoord beide partners)
* Geldig legitimatiebewijs
* BSN van de kinderen.
* Voorlopige aanslag 2017.
* Alle jaaropgaven van inkomsten 2017 (SVB/UWV/Werkgever enz.)
* Alle jaaropgaven/saldo-overzichten van spaar- en betaalrekeningen van banken per 1-1-2017

Indien van toepassing:
- Bankafschriften m.b.t. ontvangen/betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor (vroegere) partner of kind.
- In geval van een eigen woning (WOZ waarde 2017/openstaande hypotheek + rente)
- Aftrekposten (bv ziektekosten die niet vergoed werden, tandarts, fysiotherapie enz.)
- Reiskosten woning-werk (openbaar vervoersverklaring)
- Studiekosten, kennisgeving DUO (studiefinanciering)
- Dieetverklaring afgegeven door medicus/diëtiste.

Reageren?

De Bibliotheek Helmond-Peel biedt digitale hulp en basiscursussen internet voor iedereen die wil leren om zelf beter om te gaan met het internet. In maart starten wij ook met de cursus Digisterker: werken met de e-overheid. 

Wil je reageren of heb je aanvullingen op dit overzicht van Hulp bij Aangifte? Of heb je andere vragen over de Bibliotheek en de Belastingdienst? Stuur dan een e-mail aan onze accountmanager digitale bibliotheek.

Hulp bij aangifte in Asten

Hulp nodig bij het invullen van formulieren? De Formulierenbrigade van Onis Welzijn helpt. Inwoners van Asten en Someren met een laag inkomen die moeite hebben met het invullen van een formulier, kunnen bij Onis Welzijn terecht bij het inloopspreekuur of een afspraak maken.

In maart start KBO Asten-Ommel weer met de aangiften inkomstenbelasting 2017 en het aanvragen of wijzigen van de zorg- en huurtoeslagen 2017 en 2018. Je kunt via het telefoonnummer 441255 op de ochtenden van maandag t/m donderdag een afspraak maken. KBO Asten helpt ook niet-leden. Zij betalen wel een hogere vergoeding dan KBO-leden.

De belastingservice van de KBO Asten-Heusden is bedoeld voor alle leden en hun eventuele partner. Een deskundige vrijwilliger helpt met het invullen van de aangifte of het aanvragen van toeslagen. De hulp is gratis. Neem contact op met: Harrie Cortooms, Den Bleek 29, 5725 CK Heusden gem. Asten Tel. 0493-842143

Hulp bij aangifte in Deurne

In maart start Cratosvrienden Deurne weer met het invullen van de belastingpapieren voor Cratosleden na een telefonische afspraak onder vermelding van belasting. Ook niet leden zijn, tegen betaling, welkom.

In Deurne zijn 9 KBO afdelingen. Alle afdelingen maken gebruik van belastinginvulhulpen. De contactadressen staan op de website van de KBO's. De belastingservice is toegankelijk voor de eigen leden; maar ook voor niet-leden. Tot de doelgroep behoren personen die de AOW leeftijd hebben bereikt met een inkomensgrens van 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 voor een echtpaar.
De dienstverlening bestaat uit hulp bij het doen van de aangifte en bij het aanvragen/wijzigen van toeslagen. Elke afdeling heeft een eigen organisatie. Zij bepaalt hoe die belastingservice wordt ingericht.

Hulp bij aangifte in Someren

Hulp nodig bij het invullen van formulieren? De Formulierenbrigade van Onis Welzijn helpt. Inwoners van Asten en Someren met een laag inkomen die moeite hebben met het invullen van een formulier, kunnen bij Onis terecht bij het inloopspreekuur of een afspraak maken.

Hulp nodig bij het ordenen van uw post, het bijhouden van uw betalingen of met budgetteren? Vrijwillige Thuisadministrateurs (TA) van de KBO-Kring-Gemeente-Someren (KKGS) helpen u er graag bij. Zo nodig kunnen zij voor u de hulp inroepen van de belasting-invulhulpen van de KBO.
De coördinator, de ouderenadviseurs/cliëntondersteuner en de belasting-invulhulpen staan met hun telefoonnummer vermeld op de website en in de verenigingsbladen. 

Veilig online in de Bibliotheek

Al onze computers voldoen aan de (informatie)beveiligingseisen die de Belastingdienst heeft opgesteld voor belasting- en toeslagzaken doen in de bibliotheek.