Privacy statement

Bibliotheek Helmond-Peel

1.  
De Bibliotheek Helmond-Peel legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de Bibliotheek.

2.  
De Bibliotheek Helmond-Peel gebruikt de persoonsgegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze zijn gegeven (zie 1.) en staat deze niet af aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

3.  
De Bibliotheek Helmond-Peel is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.  
Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.