Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel bestaat uit onderstaande personen:

Voorzitter: de heer T. Geerts, 
Secretaris: mevrouw M. Goris-Aerts,
Penningmeester: de heer C. Dahmen
De heer L. Sars,
De heer B. Verlijsdonk,
Mevr. D. Koolen – Goossens.

Communicatie met het bestuur: Postbus 727, 5700 AS Helmond of telefonisch via de directie, de heer R. Hakvoort tel. 0492-522220
info@bibliotheekhelmondpeel.nl