Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel bestaat uit onderstaande personen:

Voorzitter: de heer B. Verlijsdonk, 
Secretaris: mevrouw M. Goris-Aerts,
Waarnemend penningmeester: Mevr. D. Koolen – Goossens

Communicatie met het bestuur: Postbus 727, 5700 AS Helmond of telefonisch via de directie, de heer R. Hakvoort tel. 0492-522220
info@bibliotheekhelmondpeel.nl