Voorschoolse periode

Bibliotheekaanbod voor Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven
Voorlezen is leuk en belangrijk!
In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze blijken taalvaardiger te zijn, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. De kansen die jonge kinderen krijgen, bepalen in belangrijke mate hun verdere sociale en cognitieve ontwikkeling.

Door samen met de peuters van het bibliotheekaanbod gebruik te maken stel je de peuters en ouders in de gelegenheid om de doorgaande leeslijn van 0 tot en met 6 jaar te bestendigen.