Team Educatie

Boeken, televisie en het internet: kunnen lezen en liefst ook met plezier is een belangrijke voorwaarde om er gebruik van te kunnen maken. Scholen en educatieve instellingen zijn dan ook belangrijke partners voor Bibliotheek Helmond-Peel.

Team Educatie van Bibliotheek Helmond-Peel:


Tien betrokken en deskundige medewerkers vormen het Team Educatie van de Bibliotheek Helmond-Peel:
Manager Educatie
: Marijke Joosten
Lees- en mediaconsulenten:
Toos van den Beuken ;  Bettina Bus ; Bea van Dijk ; Bert Golstein ; Simone de ManRuud Meulendijks ; Mariette Raeven ; Sanne RespenYvonne Smolenaers

Bibliotheek Helmond-Peel
Team Educatie, 
Watermolenwal 11,
5701RV  Helmond
0492-522220

Samen sterk voor taal en lezen

De Bibliotheek richt zich op voorschoolse instellingen, het basis- en voortgezet onderwijs. Onze belangrijkste doelstelling is het vergroten van het plezier in taal en (voor)lezen bij baby’s, peuters, kleuters, leerlingen en hun ouders/begeleiders, leerkrachten en docenten. Daarnaast is het vergroten van mediawijsheid een belangrijk doel van onze educatieve activiteiten.
In een persoonlijk gesprek denken we graag mee over uw wensen en spreken we samen over onze mogelijkheden. Samen sterker voor taal en lezen!

  • Nieuwsbrieven Team Educatie

    Team Educatie stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar scholen en instellingen met informatie en tips over taal en lezen.

  • (digi)taal voor jou!

    Onze brochure over Leesbevordering, cultuureducatie, digitale geletterdheid in Kinderopvang en Primair Onderwijs 0-12 jaar 2020/2021.

  • de Bibliotheek op school

    De Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.