Onderwijsshop

 1. Leesbevordering

  Binnen deze leerlijn staat leesplezier centraal. Door met plezier te lezen, maakt een kind makkelijk leeskilometers, iets wat hard nodig is om technisch en begrijpend te kunnen lezen. Op een speelse manier worden kinderen in aanraking gebracht met boeken en lezen. Per leerjaar wordt een ander accent gelegd.

 2. Cultuureducatie

  Deze leerlijn omvat kunst, literatuur, erfgoed en media-educatie.
  Cultuur zit boordevol verhalen van mensen door generaties heen. Kijken, luisteren, creëren en reflecteren op eigen werk en dat van anderen staat centraal.

 3. Digitale geletterdheid

  In de huidige maatschappij zijn digitale vaardigheden niet meer weg
  te denken. Digitale geletterdheid bestaat uit: ICT-basisvaardigheden,
  informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Maak kennis met Team Educatie

Team Educatie

Tien betrokken en deskundige medewerkers vormen het Team Educatie van de Bibliotheek Helmond-Peel. Vanuit een duidelijke visie werken wij mét en vóór scholen en leerlingen in Asten, Deurne, Someren en Helmond. We stimuleren lezen en zorgen er samen met het onderwijs voor dat leerlingen het plezier in lezen vinden én houden.

Nieuwsbrief Team Educatie

Team Educatie stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar scholen in instellingen met informatie en tips over taal en lezen.

Inspiratie­middag woensdag 22 mei 2019

Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar? Wat is het geheim van succesvolle leesbevordering? Het antwoord is: leesmotivatie. Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Leesmotivatie zet een positieve leesspiraal op gang: een kind dat graag leest, leest meer en beter en grijpt daardoor ook weer sneller naar een boek.