Leerlijn Informatievaardigheden

Informatievaardigheden zijn onmisbaar in onze samenleving. Toch hebben veel kinderen moeite met het zoeken naar betrouwbare informatie op internet en het kritisch beoordelen van bronnen.

Wil jouw school hier graag ondersteuning bij?

We geven op maat advies en begeleiding bij het implementeren van een leerlijn informatievaardigheden. Het programma ‘Find It!’ van FutureNL wordt als leidraad gebruikt. Het doel is kinderen actief, kritisch en bewust met informatie leren omgaan.

Wat houdt het in?

• Een traject op maat van ca. 1 jaar voor de groepen 5 t/m 8.
• Begeleiding van de lees- en mediaconsulent.
• Praktische insteek met inspirerende werkvormen.
• Training aan leerkrachten.
• Integratie van informatievaardigheden in alle vakken.

Hoe ziet het traject eruit?

• Intakegesprek met directeur, mediacoach en/of leescoördinator.
• Startbijeenkomst met (een deel van) het team.
• Teambijeenkomst: huidige situatie in kaart brengen, hiaten ontdekken.
• Een of twee inspiratieworkshops.
• Begeleiding aan leerkrachten bij het toepassen van informatievaardigheden.
• Teambijeenkomst: borging doorgaande leerlijn.
• Evaluatie en afsluiting.

Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met Marijke Joosten, Manager educatie.