Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is geen standaardformule

Het is geen methodiek, want daarin laat leesplezier zich toch niet vangen. De Bibliotheek op school is dan misschien een landelijke aanpak, maar laat zich volledig naar de lokale situatie, wensen en behoeften plooien. Elke bibliotheek en elke school is immers anders. Zo brengt de Bibliotheek op school ervaring, expertise, beleid en praktijk bij elkaar.

De kracht van de bibliotheek op school:
● Het vergroot het plezier in lezen en verbetert de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. Meetbaar!
● Het is een gezamenlijke strategische netwerkaanpak voor bibliotheken, primair onderwijs en overheid.

Floortje van der Leij over lezen