Leeskringen

In Nederland zijn zo’n 5.000 leeskringen actief. Een aantal van deze kringen staat onder leiding van een gespreksleider, maar er zijn ook leeskringen die wat minder georganiseerd te werk gaan. Leeskringen kunnen verbonden zijn aan instellingen, maar er zijn ook veel leeskringen ontstaan vanuit particuliere initiatieven van enthousiaste lezers. Ook in het werkgebied van de Bibliotheek Helmond-Peel zijn veel leeskringen actief. Deze leeskringen kunnen gebruik maken van de door de Bibliotheken in Noord-Brabant speciaal voor leeskringen samengestelde collectie boeken.

Wat kan de Bibliotheek voor leeskringen betekenen?

Bij de Bibliotheek is een gratis (digitale) lijst 2020-2021 (pdf) verkrijgbaar met titels die bij leeskringen populair zijn.
Daarmee kan een leeskring voor een heel jaar boektitels reserveren.
Meld je leesclub gratis aan via info@bibliotheekhelmondpeel.nl 
Per titel reserveer je minimaal 6 en maximaal 12 exemplaren. Na inlevering van het reserveringsformulier ontvangt je leeskring de definitieve toezeggingen voor het leesseizoen 2020-2021. Je komt vervolgens op de afgesproken datum je pakket ophalen om dit voor maximaal 6 weken te lenen.
Is jouw leeskring nog niet geregistreerd? Regel dit dan nu meteen. Leeskringen die nog niet geregistreerd zijn, kunnen zich aanmelden via info@bibliotheekhelmondpeel om vervolgens meteen gebruik te maken van deze service.

Wat kost deze service?
Iedere leeskring ontvangt gratis een speciale bibliotheekpas en betaalt per afgenomen boekexemplaar € 3,00.


e-books: je leent ze met ons Zorgeloos lenen abonnement

Een alternatief voor het lenen van meerdere exemplaren van hetzelfde boek is het lenen van e-books bij de onlinebibliotheek. De beschikbare e-books zijn nooit uitgeleend en kunnen door meerdere leden tegelijkertijd geleend worden. Hiervoor heb je een lidmaatschap van de Bibliotheek nodig.