Zet tegen eenzaamheid

Gepubliceerd op: 14 januari 2022 16:08

Op 5 januari is op de High Tech Campus in Eindhoven de tweekamp om de wereldtitel Dammen gestart. Naast het WK kun jij meedoen met 'Doe een zet tegen eenzaamheid' in Bibliotheek Helmond.

Doe een zet tegen eenzaamheid

Dammen is geschikt voor iedereen, jong én oud. We brengen Brabanders met elkaar in verbinding én laten hen kennismaken met deze denksport. Juist in een regio waar bèta-talent waardevoller is dan ooit. Dit in nauwe samenwerking met de huiskamers van de B-5 steden: de bibliotheken. In veel dorpen en steden is de openbare bibliotheek dé centrale ontmoetingsplek waar mensen met elkaar in contact komen en waar mensen van allerlei achtergronden zich verder ontwikkelen.

De coronacrisis raakt Nederland hard. Veel Nederlanders voelen zich ernstig eenzaam. Twee generaties lijken bijzonder hard geraakt. Jongeren tussen 16 en 24 jaar (80,6%) en 55-plussers (63,6%) voelt zich enigszins tot sterk eenzaam. Ook Brabant wordt hard geraakt. Vóór de coronacrisis waren ouderen de belangrijkste risicogroep voor het ontwikkelen van gevoelens van sociale eenzaamheid. Mede door corona, zijn ook eenzaamheidsgevoelens van jongeren en jongvolwassen schrikbarend hoog. Daarom wordt de campagne ‘Doe een zet tegen eenzaamheid’ ingezet om deze twee generaties met elkaar te verbinden, samen activiteiten te ondernemen en gevoelens van sociale eenzaamheid terug te dringen.

De aanleiding hiervoor is het WK Dammen. Het WK Dammen wordt momenteel gehouden in Eindhoven, waar er tussen de Rus Alexandr Scharzman en de Nederlander Roel Boomstra om de wereldtitel gespeeld wordt. Uitdager Roel Boomstra strijdt in Eindhoven voor zijn derde wereldtitel. In 2016 veroverde Boomstra zijn eerste wereldtitel, waarna hij het jaar daarop deze weer moest inleveren aanzijn Russische rivaal Aleksandr Shvartsman. Sindsdien is het constant stuivertje wisselentussen de twee; Shvartsman ontdeed Boomstra van zijn wereldtitel in 2017, waarop de Nederlander opnieuw de troon opeiste in 2018.

Het side-event programma 'Doe een zet tegen eenzaamheid' wordt uitgerold in de B5 steden (Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda, Helmond) om dammen in te zetten tegen eenzaamheid onder jongeren én ouderen. ‘Doe een zet tegen eenzaamheid’ gaat ervoor zorgen dat twee generaties met elkaar worden verbonden door ze samen activiteiten te laten ondernemen en eenzaamheid terug te dringen.

Er staat een tabletzuil in de hal van Bibliotheek Helmond. Bezoekers kunnen daar een letterlijke zet tegen eenzaamheid doen op het digitale dambord – om zich zo in te schrijven voor het programma. Ook via andere communicatiekanalen kan er ingeschreven worden (mail,website, telefoon, etc.).

Kick-off op 12 maart

Zowel ouderen en jongeren die zich wel eens eenzaam voelen, als mensen die graag iets voor een ander willen betekenen kunnen zich inschrijven voor het programma. De ouderen en jongeren wordt naar hun interesses, voorkeuren en hulpvraag gevraagd. Op basis van deze informatie worden de generaties gematcht en koppels gemaakt. De eerste ontmoeting tussen de koppels vindt plaats bij een lokale ontmoetingsplek, de bibliotheek. Met behulp van het spel dammen in de bieb leren de koppels elkaar kennen. Vanaf deze kick-off, die gehouden wordt op 12 maart in Bibliotheek Helmond, blijven koppels minimaal 5 weken wekelijks met elkaar in contact. Het ene koppel zal wekelijks (online) blijven dammen, een ander gaat bij elkaar op de koffie en weer een ander koppel maakt wekelijks een wandeling in het park. Dit hangt af van de hulpvraag en behoeften bij de koppels. Zij mogen dat helemaal zelf bepalen.