Week van de Alfabetisering

Gepubliceerd op: 31 augustus 2018 22:18

In de week van de alfabetisering willen wij graag het onderwerp laaggeletterdheid onder de aandacht brengen.

Kom voor hulp naar het Taalhuis

Heel veel mensen in Nederland, zo’n 2,5 miljoen mensen, hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met de computer. Voor Helmond bijvoorbeel, praten we over 16,8% van onze beroepsbevolking. Dat is duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde. Wat veel mensen niet weten is dat een ruime meerderheid hiervan van Nederlandse komaf is (65%) en een baan heeft (57%).

Wij vinden het belangrijk om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, omdat het een grote impact kan hebben op iemands leven. Schaamte speelt vaak een rol, en wij willen dan ook graag het taboe rondom laaggeletterdheid doorbreken. Zeker in deze tijd waarin alles steeds meer via de computer geregeld moet worden. (Denk aan het vragen van informatie, het aanvragen van regelingen, het maken van een afspraak etc.) Maar de belangrijkste reden is dat iedereen mee moet kunnen doen en zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Aangetoond is ook dat niet goed kunnen lezen en schrijven vaak oorzaak is van veel soort problemen, zoals:
- problemen in de thuissituatie doordat ouders kinderen onvoldoende kunnen begeleiden;
- financiële problemen doordat brieven en rekeningen niet duidelijk zijn;
- gezondheidsproblemen doordat bijsluiters van medicijnen niet gelezen kunnen worden.

Om deze reden is er een samenwerking ontstaan met de gemeenten, de LEV groep, Onis Welzijn, het ROC ter AA, stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Helmond-Peel. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van het Taalhuis in Bibliotheek Helmond en Deurne en Taalpunten in Bibliotheek Asten en Someren.
Bij het Taalhuis kan iedereen terecht voor vragen op het gebied van taal. Het maakt niet uit of je Nederlands als eerste taal hebt, of dat je nieuw in Nederland bent, iedereen kan daar terecht. Maar ook vrijwilligers, professionals en bedrijven kunnen daar terecht voor vragen op dit terrein. Daarbij is geen vraag te gek!

Wil je graag beter leren lezen en schrijven, dan hebben wij tijdens het wekelijkse taalcafé in Helmond of Deurne (één van de activiteiten van het Taalhuis) professionals die met jou in gesprek gaan om te kijken naar de mogelijkheden. Soms ligt de oplossing dan bij een taalmaatje of een cursus bij bijvoorbeeld de LEV groep, Stichting Beter Lezen en Schrijven, ROC ter AA of de Bibliotheek. Dat ligt er maar net aan.
Wij roepen dan ook iedereen op om als je vragen hebt, contact op te nemen met het Taalhuis (0800-0234444) Of komt gerust eens langs tijdens het wekelijkse taalcafé, wat elke woensdag van 14 uur tot 16 uur in Bibliotheek Helmond is. En elke donderdag van 10 tot 12 uur in Bibliotheek Deurne. Sinds september is er ook een taalcafé in de Leonarduswijk in Helmond. Deze wordt op maandagmorgen gehouden van 10.30-12.00 uur in de Leonardus Speeltuin.

Speciaal voor de Week van de Alfabetisering hebben we met de partners van de Taalpunten Asten en Someren interviews gegeven voor een item op SIRIS TV. De Taalpunten Asten en Someren bestaan uit een samenwerking met Gemeente Asten, Gemeente Someren, Onis Welzijn, ROC Ter AA en Stichting Lezen & Schrijven. En niet te vergeten de ambassadeur van Stichting ABC! De opname is te zien op Siris TV of je kunt het hier bekijken.