Toekomstige huisvesting Bibliotheek Asten

Gepubliceerd op: 25 mei 2020 18:48

Foto Siris ; Willem Schoof

Het is al enige tijd de bedoeling dat de Bibliotheek Asten deel uit zal gaan maken van het nieuw te vormen Gemeenschapshuis in Asten. Dit gebouw wordt gerealiseerd op de grond van de huidige Klepel en de Bibliotheek. Tot voor kort was het de bedoeling dat wij in de zomermaanden van 2020 ons pand zouden verlaten en over zouden gaan naar tijdelijke huisvesting, zodat men zou kunnen starten met de sloop van de Klepel en het huidige Bibliotheekgebouw.

Ondertekening huurovereenkomst tijdelijke huisvesting

Door de Corona-crisis is de planning rondom de realisatie vertraagd. De Gemeente Asten heeft daarom besloten de planning voor de realisatie van het Gemeenschapshuis in Asten aan te passen. De eerdere data voor verhuizing, sloop en realisatie worden allemaal een half jaar opgeschoven. Wel kunnen we nieuws melden over de tijdelijke huisvesting van de Bibliotheek. 

De Bibliotheek en Onis Welzijn zullen verhuizen naar het MIDAS-winkelgebied en naar de eerste etage van het (oude) Rabobank-gebouw. Een plek die ons tevreden stemt qua centrale ligging en ruimte en waar we met de nodige aanpassingen onze Bibliotheekfunctie voor de Astenaren op een goede manier denken te kunnen vervullen.

Op maandagmiddag 25 mei ondertekenden directeur Robin Verleisdonk van de Bibliotheek Helmond-Peel en Irma van Goch van Onis Welzijn de huurovereenkomst van de tijdelijke huisvesting aan de Emmastraat.
Dat de Bibliotheek en Onis huisgenoten worden biedt de organisaties kansen om nog intensiever te gaan samenwerken. Het bestrijden van laaggeletterdheid is voor beide organisaties namelijk een belangrijk thema.

Onis en de Bibliotheek krijgen op 1 december de sleutel. De ingang van Onis is via de entree van de Rabobank. De Bibliotheek is straks te bereiken via een nieuwe doorgang in het Midascomplex. We hopen dat het tijdelijke onderkomen van de Bibliotheek in januari volgend jaar open kan.

Bericht ED over ondertekening tijdelijke huurovereenkomst

Foto's ondertekening Siris ; Willem Schoof

Eerder nieuwsbericht Gemeente Asten:

Aanpassen planning
‘Het Huis van Asten’ realiseren we voor onze inwoners! Hun betrokkenheid, inspraak en draagvlak is van wezenlijk belang. Tijdens het gehele proces werden onze inwoners daarom uitgebreid betrokken. Dit willen we natuurlijk voortzetten, maar het coronavirus en de maatregelen daaromheen steken daar nu een stokje voor. Het college van B&W heeft daarom besloten de planning van de werkzaamheden te herzien.

Blijven betrekken
Met een aangepaste planning, kunnen we de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden via fysieke bijeenkomsten blijven betrekken bij het project en de verdere uitwerking zoals het ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis.

Concreet betekent dit:
* Start sloop: februari / maart 2021 (direct na carnaval).
* Oplevering gemeenschapshuis: april 2022.
Het projectteam van de gemeente gaat ondertussen waar mogelijk door met alle voorbereidende werkzaamheden.