Taalpunt Asten en Someren

Gepubliceerd op: 19 februari 2018 16:08

Op woensdag 28 februari werden de Taalpunten in Bibliotheek Asten en Someren geopend in Bibliotheek Someren.

Verbond tegen laaggeletterdheid

Het Taalpunt is een samenwerking tussen de gemeente Asten, gemeente Someren, ROC ter AA, Onis Welzijn, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Helmond-Peel.

Het Taalpunt is een plek waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met basistaalvaardigheden. Met iedereen bedoelen we de mensen met een taalvraag, maar ook professionals en vrijwilligers. Je kunt er terecht voor informatie, advies, verwijzing, begeleiding en opleiding.

Tijdens de opening vertelden ambassadeurs van stichting ABC hun verhaal. Een ambassadeur laaggeletterdheid is iemand die zelf moeite heeft (gehad) met lezen en schrijven, en op volwassen leeftijd weer naar school is gegaan.

Daarnaast werd het convenant ondertekend. De betrokken partijen hebben hiermee de stap gezet om een gemeentebreed verbond tegen laaggeletterdheid aan te gaan. In het convenant en het bijbehorend actieplan staat beschreven hoe de partijen dit concreet samen aan gaan pakken.