Schrijfwedstrijd

Gepubliceerd op: 10 maart 2021 17:29

Een update van de jury van de schrijfwedstrijd. Zij hebben alle 127 inzendingen gelezen, maar de uitslag laat nog even op zicht wachten.

Half mei prijsuitreiking in Het Speelhuis (onder voorbehoud)

Het geduld van de deelnemers aan de schrijfwedstrijd, met als thema “Het Moment”, is op de proef gesteld!
Door alle beperkingen en de lockdown in verband met het coronavirus, moest de jury creatief worden om tijd te vinden om al de ingezonden verhalen aandachtig te kunnen lezen en deze samen te kunnen bespreken. Ook sommige juryleden hadden opeens een heel gezin thuis, wat moest werken/online school moest volgen.

Maar…..

Nadat de jury alle verhalen gelezen heeft, het zijn er 127 (115 verhalen van volwassenen en 12 verhalen van jongeren), zijn ze in de tweede helft van februari bij elkaar geweest.

De 12, althans in de ogen van deze jury, beste verhalen zijn daarna voorgelegd aan de Helmondse wethouder Antoinette Maas en vervolgens aan Abdelkader Benali, die samen met voorzitter Linda Modderkolk, zullen beslissen welke verhalen in de prijzen vallen.

Deze 12 verhalen, 10 van volwassenen, 2 van jongeren, worden verzameld in een boekje.

Binnenkort wordt het juryrapport van Abdelkader Benali en wethouder Antoinette Maas verwacht en zal de uitslag bekend worden! De jury hoopt half mei in het Speelhuis een vorm van een uitreiking te kunnen doen. Er volgt nadere informatie over de wijze waarop de uitreiking plaats zal vinden.