Schrijfwedstrijd

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020 15:28

Een schrijfwedstrijd voor volwassenen én een voor jongeren: daarmee willen het Literair Café Helmond en mede-initiatiefnemer Marije Goris namens de Bibliotheek een oude traditie in ere herstellen.

Het thema is ‘Het moment’

Vanaf nu tot 8 januari aanstaande kunnen verhalen ingeleverd worden. De schrijfwedstrijd wordt mede georganiseerd door de gemeente Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel en Boekhandel De Ganzenveer.

Het tijdstip van de schrijfwedstrijd is welbewust gekozen, zegt voorzitter Udo Holtappels van het Literair Café. ‘Deze tijd, waarin het sociale leven bijna tot stilstand is gekomen en waarin ook het Literair Café zijn lezersavonden noodgedwongen heeft moeten schrappen, is wellicht bij uitstek geschikt voor de liefhebbers om de pen ter hand te nemen’.

Het thema ‘Het moment’ is een richtlijn voor de schrijvers, deelnemers mogen zelf de titel kiezen. De inzendingen van de volwassenen moeten minimaal 1000 en maximaal 1500 woorden bevatten. Jongeren mogen een verhaal schrijven van minimaal 750 en maximaal 1000 woorden.

Voor de jongeren zijn drie prijzen beschikbaar: 150 euro, 100 euro en 50 euro.
De winnaar bij de volwassenen krijgt 500 euro; voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 250 en 100 euro beschikbaar.

Jury

Een jury onder leiding van Linda Modderkolk van het Literair Café beoordeelt alle inzendingen. Schrijver – en voormalig stadsschrijver – Abdelkader Benali neemt ook zitting in de jury, net als de Helmondse schrijver/cabaretier Luc de Graaf en Marije Goris namens de Bibliotheek Helmond-Peel.

Verhalen moeten onder pseudoniem ingestuurd worden naar: schrijfwedstrijd@bibliotheekhelmondpeel.nl. Langere verhalen worden niet meegenomen in de beoordeling. Het verhaal mag niet eerder gepubliceerd zijn. Je verhaal lever je aan in Times Roman 12; als Word-bestand.

Uit de inzendingen zal door de jury een shortlist worden samengesteld van 25 verhalen. Daaruit worden 5 genomineerden geselecteerd door de jury. Deze vijf verhalen worden voorgelegd aan Abdelkader Benali. Samen met de jury worden de winnaars gekozen.

Er wordt een boekje gemaakt met daarin de beste 10 verhalen.

Datum, plaats en tijdstip van de bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zijn nog niet bekend. Het streven is om een feestelijke bijeenkomst in het voorjaar te houden.'

De wedstrijd wordt ook vermeld op schrijverspunt.nl en op schrijversonline.org.