Samenwerking OMO en Bibliotheek

Gepubliceerd op: 27 maart 2018 10:04

De Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs is één van de succesvolle leesbevorderingsprogramma’s van de Bibliotheek Helmond. Het is een goed voorbeeld van een aanpak waarmee de Bibliotheek buiten haar eigen muren treedt, in dit geval met name richting de scholen van OMO onderwijsgroep.

Helmonds voortgezet onderwijs en bieb werken samen

De Bibliotheek werkt al een aantal jaren samen met het Vakcollege en het Dr. Knippenbergcollege. Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt een uitbreiding voorzien door ook met het Carolus Borromeus College en de Praktijkschool een samenwerking aan te gaan. Een mooi resultaat. Op 26 maart ondertekenden directeuren van OMO Scholengroep Helmond en Bibliotheek Helmond-Peel een driejarige overkoepelende samenwerkingsovereenkomst.

Doel Samenwerking
Taalontwikkeling is de basis voor een optimale schoolcarrière en later een passende functie en rol in de maatschappij. Lezen in brede zin bevordert de taalontwikkeling en draagt bij aan het voorkomen en/of terugdringen van laaggeletterdheid. Voortgezet onderwijsscholen zijn onder andere gericht op deze taalontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. De bibliotheek biedt ondersteuning, met name op het gebied van leesbevordering, leesplezier, ontwikkeling van literaire competenties en mediawijsheid/informatievaardigheden.

Dhr. Schapenk, bestuurder van OMO scholengroep, is uiterst tevreden met deze samenwerking. "Per school gaan we gericht beoordelen hoe we maatwerk kunnen leveren. Dit betekent dat elke jongere op zijn of haar niveau een interessant aanbod mag verwachten, om uitgedaagd te worden in taalontwikkeling en leesplezier."
Dhr. Hakvoort, directeur Bibliotheek Helmond-Peel, beaamt deze werkwijze. "Het aanbieden van een Young Adult collectie alleen is niet voldoende. Was het voorheen vooral het lezen van een boek wat centraal stond, tegenwoordig is er zoveel meer mogelijk. We werken samen met deze voortgezet onderwijs scholen aan bibliotheek- en schrijversbezoeken, poëzie-workshops, mediawijsheid, maar ook landelijke campagnes zoals bijvoorbeeld de Voorleeswedstrijd Read2Me, Mediabattle of Literatour. Alles om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren."

Samenwerking scholen en bibliotheek
Met alle betrokken scholen gaat de Bibliotheek Helmond-Peel in overleg om de toekomstige samenwerking centraal te stellen. Hoe gaat we die verder invullen, wat is er nu en de komende jaren nodig, wat zijn actuele vraagstukken, waarop leggen we de nadruk, hoe kunnen we deze samen aanpakken, wat is daarvoor nodig? Tijdens een brainstorm gaan we hierover in gesprek om samen invullingen te geven aan de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs. Met scholen en bibliotheek wordt gewerkt aan samenwerking om vorm en inhoud te geven aan leesbevordering en leesplezier, zodat iedere jongere zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
In aanloop naar uitbreiding van deze samenwerking wordt in de centrale vestiging van de Bibliotheek in Helmond, de jongerenafdeling vernieuwd. Daarbij is niet alleen aandacht voor inhoud en collectie van boeken en materialen, maar ook voor het creëren van een vernieuwende en aantrekkelijke omgeving voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Om de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst te vieren kwam de schrijver Buddy Tegenbosch op schrijversbezoek bij het Vakcollege Helmond. (zie foto)