Samenvatting Klantonderzoek Bibliotheek Helmond-Peel

Gepubliceerd op: 23 augustus 2018 16:39

In mei 2018 heeft Bibliotheek Helmond Peel een digitaal klantonderzoek gehouden onder haar leden en bezoekers van 16 jaar en ouder.

De respons was met 21% goed te noemen; het merendeel van de respondenten is vrouw, de helft is zestig plus.
56% bezoekt de bibliotheek 1 x per 3 weken of vaker. Belangrijkste doel: snuffelen in de kasten. In Deurne wordt ook het afhalen van gereserveerde materialen vaak genoemd als bezoekreden. Het belangrijkste motief om lid van de bibliotheek te zijn is omdat respondenten graag lezen (83%), gevolgd door het belang wat zij aan de bibliotheek hechten(47%) en uit oogpunt van duurzaamheid/prijs (28%)

Website
De meeste klanten bezoeken de website 1 x per maand( 34%) en belangrijkste reden is materialen verlengen/ reserveren. Wat het meest gemist wordt zijn leesadvies, boekpreview en recensies.

Apps
Onbekendheid met de apps van de bibliotheek is nog groot; meer dan 60% zegt onze apps (Iguana app voor verlengen en reserveren, Bibliotheek e-books app, BieHP activiteitenapp, LuisterBieb, VakantieBieb) niet te kennen.

Collectie
80% van de respondenten leent leesboeken, 56% informatieve boeken. Ongeveer 20% leent DVD’s. De meerderheid (60%) is tevreden over keuzemogelijkheden, beschikbaarheid en actualiteit; over dit laatste is men het minst tevreden; meer actuele boeken wordt vaak genoemd als verbeterpunt. Over e-books worden ook veel opmerkingen gemaakt: meer recente titels, en meer titels geschikt voor de e-reader.

Personeel
Het overgrote deel (>80%) is positief over behulpzaamheid, vriendelijkheid en benaderbaarheid van personeel. De helft van de invullers is positief over de hoeveelheid en herkenbaarheid van personeel. In de stellingen over professionaliteit van het personeel , antwoordt 60% “neutraal”: deskundig advies en kennis van actualiteiten kunnen beter, evenals het geven van verrassende tips.
Als belangrijkste functie van de bibliotheekmedewerker wordt genoemd het helpen zoeken van een boek of ander materiaal. Daarnaast vindt men aanspreekpunt zijn, advies geven over collectie en hulp bieden bij reserveren, verlengen en aanvragen van belang.

Communicatie
80% is tevreden over hoeveelheid en duidelijkheid van informatie. Website, digitale nieuwsbrief en e-mail zijn de belangrijkste manieren van informeren. 55% wil graag 1 x per maand een nieuwsbrief ontvangen.
Maatschappelijke waarde; hoe belangrijk zijn de producten en diensten die de bibliotheek aanbiedt?
In deTop 5 van belangrijkste activiteiten en diensten staan:
1. Leesbevordering voor kinderen en dBos
2.Skoolzone(hulp bij werkstukken en spreekbeurten maken)
3.Kranten en informatieve boeken
4.projecten die kinderen helpen mediawijs te worden
5.Taalhuis/taalpunten
leden en bezoekers hebben nog steeds het beeld van een traditionele uitleenbibliotheek; ook educatie van kinderen wordt als belangrijke taak gezien.

Rapportcijfer
Bibliotheek Helmond-Peel krijgt een 7,8. Een prima rapportcijfer!

Wat zou u doen?
De vraag of “u iets zou veranderen, als u directeur van de bibliotheek zou zijn” levert een mooie bloemlezing aan opmerkingen en tips op. 69% zou niets veranderen. De punten die het meest genoemd worden zijn een grotere collectie, meer nieuwe boeken en ruimere openingstijden.94% zou de Bibliotheek aanbevelen bij ‘n vriend of collega.

Vervolg
Natuurlijk gaat de bibliotheek met alle tips en opmerkingen aan de slag. Hopelijk gaat u dat de komende tijd ook zo ervaren. De bibliotheek kan niet aan elke individuele wens tegemoet komen, maar zal haar dienstverlening waar mogelijk verbeteren. Zo zullen leestips en nieuwe aanwinsten op de website beter vindbaar en zichtbaar worden en zal er meer aandacht worden geschonken aan het begroeten van klanten. Ook het responsive maken van de catalogus heeft prioriteit.
De opmerkingen over de online Bibliotheek worden besproken met de Koninklijke Bibliotheek, die deze dienst verzorgd.

We bedanken u nogmaals heel hartelijk voor uw deelname aan het onderzoek.