TEDxTalk van Mies de Koning inspireert de Bibliotheek

Gepubliceerd op: 3 augustus 2017 11:21

Onlangs verscheen op YouTube de TEDx Veghel talk van Rooienaar Mies de Koning met als titel: Wat valt te leren van de bloei en groei van openbare bibliotheken in New York?

Een aantal quotes van Mies de Koning uit deze zeer inspirerende TEDx Talk:

1: ‘In New York zijn bibliotheken veel meer verweven in het sociale, culturele leven dan in Nederland. Amerikanen zijn verschrikkelijk trots op de rol die de bibliotheek speelt in hun leven, maar vooral in de maatschappij. De bieb biedt mensen kansen. Alle mensen, gelijke kansen. Dat idee is diep doordrongen in de Amerikaanse cultuur. Met de bieb kun je de maatschappij veranderen’, aldus Mies de Koning.

2: ‘De bieb die stelt kennis op een onvoorwaardelijke manier beschikbaar, die garandeert de kwaliteit van kennis, en die stelt die kennis beschikbaar op een onpartijdige manier, aan iedereen. Dat is een voorwaarde voor democratie’, aldus Mies de Koning.

3: ‘Willen mensen wel naar de bieb, hebben ze er wel behoefte aan? We kunnen het wel belangrijk vinden maar mensen moeten er uiteindelijk wel ook gebruik van maken. En dat is natuurlijk een probleem voor bibliotheken, een uitdaging voor bibliotheken wereldwijd: hoe krijg je de mensen die er de grootste voordelen bij kunnen hebben naar binnen want, die komen niet. Die blijven thuis, die maken er vaak het minst gebruik van. Denk aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven, mensen die de taal niet spreken, mensen die moeite hebben met het vinden van werk, mensen die digitaal analfabeet zijn, groot probleem’, aldus Mies de koning.

Bibliotheek Helmond-Peel in de maatschappij
Mies de Koning schetst in zijn TEDx Talk precies wat wij denken dat de Bibliotheken in Nederland en daarmee ook de Bibliotheek Helmond-Peel als rol kan pakken in de Nederlandse maatschappij: ‘leren aanmoedigen, kennis bevorderen en communities versterken’.

Beleidsplan richting 2020 van Bibliotheek Helmond-Peel
De Bibliotheek Helmond-Peel probeert dit op verschillende manieren te doen, gebundeld in ons meerjaren beleidsplan 2017 - 2020. De strategische doelen waar t/m 2020 aan gewerkt wordt zijn:
Hoe we die strategische doelen willen gaan bereiken staat beschreven in ons meerjaren beleidsplan wat hier te vinden is op onze website.

Mies de Koning, bedankt voor je inspirerende en confronterende TEDx Talk. Bibliotheek Helmond-Peel gaat zeker met je 3 tips aan de slag!