Nieuwe Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 15 juni 2020 16:31

Met het oog op nieuwe kansen voor de organisatie en het snel kunnen reageren op nieuwe uitdagingen heeft het bestuur van de Bibliotheek Helmond-Peel besloten om over te gaan op een Raad-van-Toezicht-model met een directeur/bestuurder, dat meer aansluit op de eisen van deze tijd en dat meer ondernemerschap mogelijk maakt.

Bibliotheek Helmond-Peel volop in transformatie

Met deze wijziging voldoet de Bibliotheek Helmond-Peel aan de voorwaarden die de Governance Code Cultuur aan cultuurinstellingen stelt en wordt de slagkracht vergroot om aan een toekomstbestendige Bibliotheek te werken. In een raad-van-toezicht-model wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt dan bij de directeur/bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht moeten het beleid goedkeuren en houden toezicht op de uitvoering daarvan. In het oude model waren er geen toezichthouders en was het vrijwillige bestuur eindverantwoordelijk voor het beleid en de directeur voor de uitvoering.
Met deze wijziging is de in september 2019 aangetreden directeur Robin Verleisdonk officieel benoemd tot directeur/bestuurder en doet een nieuwe Raad van Toezicht zijn intrede. Om de continuïteit te waarborgen maken de inmiddels oud-bestuursleden Berry Verlijsdonk en Dienie Koolen-Goossens de overstap naar de Raad van Toezicht, aangevuld met drie nieuwe toezichthouders die zijn geworven middels een open en transparant selectieproces: Henk Garretsen, Ralf Fleuren en Bert Gerritsma.
Met deze wijziging wordt er afscheid genomen van Marije Goris-Aerts, die bijna 10 jaar als secretaris was verbonden aan het stichtingsbestuur van de Bibliotheek. Vanuit die rol zette zij zich op vele manieren in voor de organisatie en speelde zij een belangrijke rol in de ontwikkelingen die de Bibliotheek de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt. Maar nog het meest zette zij zich in voor het op de kaart zetten van literatuur in Helmond.
 

Reacties van betrokkenen:

Berry Verlijsdonk: “Met deze Raad van Toezicht beschikken we over een mooi team met afwisselende expertise op het gebied van onder andere governance, educatie, financiën, marketing en het sociale domein.”
Robin Verleisdonk: “Ik zie ernaar uit om met deze Raad van Toezicht de transformatie van een boekenbibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek verder vorm te geven. De maatschappelijke uitdagingen in de Peelregio zijn groot!”