HART Helmonds hart voor de kunsten; samen bouwen aan de culturele stad

Gepubliceerd op: 9 maart 2017 10:40

Samenwerking tussen Bibliotheek Helmond – Peel, Museum Helmond, Theater Speelhuis, De Cacaofabriek en Kunstkwartier 2017-2020.

HART

HART_ culturele instellingen van Helmond

“De grote culturele instellingen van Helmond presenteren zich gezamenlijk in een eendrachtige samenwerking onder de naam “HART”. De intentie is uitgesproken om intensiever samen op te trekken met als doel om gezamenlijk borg te staan voor een levendig, florerend en uitgebalanceerd cultureel klimaat waaraan de Helmondse inwoner zijn hart kan ophalen”

Hart voor de kunsten
De vier directeuren van de grotere culturele instellingen Ruud Hakvoort (Bibliotheek), Esther Hartzema (Kunstkwartier), Jochem Otten (Speelhuis & Cacaofabriek) en Marianne Splint (Museum Helmond) hebben elkaar gevonden in de afgelopen twee jaar. Samen een forse bezuiniging realiseren op cultuur was een lastige opgave. Voor menigeen de vraag of zij daar samen uit zouden komen. Het was inderdaad een pittige opgave. Een taakstelling die pijn deed, maar hen ook dichter bij elkaar bracht. Eén ding hebben zij namelijk gemeen. Hun hart ligt in eerste instantie bij de cultuur voor de stad.

Resultaten van de samenwerking tot dusver
• Bezuinigingsopdracht is gerealiseerd in de vorm van een gezamenlijk ingediend voorstel.
• Programmering / aanbod is op elkaar afgestemd.
• Zichtbaarheid en impact van de culturele instellingen van Helmond is letterlijk en figuurlijk toegenomen.
• Dat laat zich ook zien in stijging van het publieksbereik en activiteiten
(stijging bezoekersaantallen: Theater Speelhuis, Cacaofabriek, Bibliotheek, Museum Helmond. Stijging activiteiten: Cacaofabriek exposities, pop, film, cross-overs. Toename van activiteiten in het kader van onderwijs en maatschappelijke markt: Kunstkwartier, Cacaofabriek, Theater Speelhuis, Bibliotheek, Museum Helmond)
• Uitbreiding samenwerking door alle instellingen met CultuurContact.
• Uitbreiding samenwerking door alle instellingen met de scholen in Helmond en regio.

Uitgangspunten van onze samenwerking

• Elkaars koers(documenten) kennen;
• Synergie creëren door complementair aan elkaar te zijn (niet concurrerend);
• Zorg dragen voor een evenwichtige culturele infrastructuur met aandacht voor zowel actieve als receptieve cultuurbeleving;
• Elkaar ondersteunen om ieders doelen te bereiken;
• Publiek delen door arrangementen samen te stellen;
• Bij elkaar “inkopen” en / of kennis delen;
• In samenwerking met Helmond Marketing de cultuur in de stad vermarkten, waarbij de culturele instellingen belangrijke inputleveranciers en potentiële samenwerkingspartners zijn;
• Maandelijks programmerings- en beleidsoverleg / afstemming;
• Onderling samenwerken en services vinden waar mogelijk plaats met gesloten beurs;
• Publiciteitsuitingen vinden plaats op elkaars locaties.