Deurnese politiek positief over toekomst bibliotheek in Deurne

Gepubliceerd op: 20 mei 2022 13:36

Op dinsdag 17 mei is er in de commissie Omgeving van de gemeente Deurne gesproken over de toekomst van de bibliotheek in Deurne. Directeur-bestuurder Robin Verleisdonk en Manager Educatieve Bibliotheek Marijke Joosten van de Bibliotheek Helmond-Peel waren aanwezig om toelichting te geven aan de commissieleden.

De huidige kaders uit 2014 staan niet meer in verhouding tot de dienstverlening die de bibliotheek kan en wil bieden. Behalve de kasten met boeken, springt de bibliotheek in steeds meer gaten die er in de samenleving vallen. De bibliotheek ondersteunt bijvoorbeeld de minder (digi)taalvaardige inwoners met het Informatiepunt Digitale Overheid. 

De Deurnese politiek liet zich positief uit over de bibliotheek en onderstreepte het belang van een kwalitatief goede en laagdrempelige bibliotheek in de nabijheid van alle Deurnenaren. In de vergadering zijn drie scenario's gepresenteerd. Een meerderheid van de raad is voorstander van scenario 2: een ruime verdubbeling van de subsidie met behoud van het concept Bibliotheek op school. Met deze stap voorwaarts kan de bibliotheek in het nieuwe huis voor de samenleving met haar maatschappelijke en educatieve programmering een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de maatschappelijke opgaven in Deurne. 

De Bibliotheek Helmond-Peel is blij met deze steun en positieve houding. We zien uit naar de definitieve besluitvorming van de gemeenteraad in juli.