Educatief aanbod

Aanbod voor alle scholen en voorschoolse instellingen in Helmond-Peel

Samen werken we aan het ontwikkelen van leesplezier en (digitale) geletterdheid van kinderen. Op deze pagina vind je alle informatie over de mogelijkheden om het leesplezier en de leesmotivatie van kinderen te vergroten in het onderwijs en kinderopvang.

Voorschoolse educatie

VVE

We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met boeken en (voor)lezen, hoe beter dit is voor hun taalontwikkeling. Samen kunnen we ervoor zorgen dat voorlezen nog leuker wordt!

Aanbod VE

Primair onderwijs

Aanbod voor primair onderwijs

Samenwerken aan het vergroten van leesplezier, digitale geletterdheid en cultuureducatie van alle leerlingen. Daarnaast richten we ons op ouderbetrokkenheid en professionalisering van het team. 

Aanbod PO

Een sterke doorgaande leerlijnen

De Bibliotheek biedt een doorgaande leesbevorderingsprogramma; een Rode Draad voor de totale ‘leesloopbaan’ van een leerling. Deze Rode Draad is een lijn aangebracht van groep 1 tot en met groep 8. Zo komen leerlingen elk schooljaar met boeken en lezen in contact.

Bekijk de Rode Draad producten


Online magazine 'Bibliotheek op school'

Benieuwd naar onze aanpak en het concept 'Bibliotheek op school'? Lees dan ons magazine 'Bibliotheek op school'.