Weg uit de Peel

Bibliotheek Helmond-Peel heeft een cultuur-educatief project ontwikkeld rondom het boek "Weg uit de Peel" van de schrijver Jacques Vriens.
Door voor te lezen uit het boek en door de kinderen zelf te laten lezen maken de kinderen kennis met Janneke, dochter van een turfsteker, die ongeveer honderd jaar geleden opgroeide in de Peel.

Cultuurcontact

website Cultuurcontact

CultuurContact, Marktplaats Cultuureducatie, is een loket waar vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie bij elkaar komen. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en voor cultuurmakers. CultuurContact is er voor maatwerk, advies, training en ondersteuning. Marktplaats Cultuureducatie is een initiatief van de Gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo en de Provincie Noord-Brabant.