Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheek en basisschool structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.
Voor meer informatie over de Bibliotheek op school: Leonore Assies: l.assies@bibliotheekhelmondpeel.nl   

Zie: folder Bibliotheek op school (pdf) 

De resultaten van de Bibliotheek op School:
Schooljaar 2014-2015 (pdf) 

Nieuwsbrieven

Er gebeurt veel in en rondom de Bibliotheek op School! Lees er hier meer over: